موسسه علمی پژوهشی فری تز

آثار باستانی

آثار باستانیReviewed by Admin on Sep 18Rating:

گرايش هاي کارشناسي ارشد مهندسي معماري
کارشناسي ارشد مهندسي معماري- معماري داراي ۷ زيرگرايش معماري مسکن، معماري پايدار، معماري فضاهاي بهداشتي درماني، معماري فضاهاي آموزشي و فرهنگي، معماري فناوري، معماري فني- گرايش معماري مي باشد.
ارشد معماري
زيرگرايش معماري پايدار در کارشناسي ارشد معماري
تلاش در جهت پياده سازي اهداف توسعه پايدار و مفاهيم پايداري براي کاهش اتلاف انرژي و آلودگي هاي زيست محيطي در معماري، سبب ايجاد گرايش معماري پايدار در کارشناسي ارشد معماري شده است. هدف معماري پايدار، بيشترين استفاده از امکانات محيط طبيعي و بهره برداري بهينه از فن‌آوري‌هاي معاصر و نيز کنترل آلودگي‌هاي محيطي، استفاده بهينه از منابع و از بين بردن پسماند مي باشد. معماري پايدار، يکي از جديدترين شاخه هاي معماري در سطح مي باشد.
زيرگرايش معماري فن آوري در کارشناسي ارشد معماري
دانش آموختگان گرايش معماري فن آوري در مقطع کارشناسي ارشد معماري، با طراحي فني ساختمان و بهينه ترين روش‌هاي ساخت آثار معماري و به کار گيري تکنولوژي‌هاي مناسب در طراحي، ساخت و بهره برداري از بنا آشنا خواهند شد. معماري فن آوري از نظر محتواي درسي شباهت زيادي به رشته تکنولوژي معماري دارد ولي بر خلاف رشته تکنولوژي معماري، براي ورود به رشته معماري فن آوري بايد در آزمون تستي رشته معماري شرکت کرده و آزمون اسکيس معماري را نيز پشت سر بگذاريد.
زيرگرايش معماري مسکن در کارشناسي ارشد معماري
در گرايش معماري مسکن در کارشناسي ارشد معماري، آموزش دانشها و مهارت‌هاي لازم در حوزه  طراحي واحدها و مجتمع‌هاي مسکوني، رسيدگي به مسائل مرتبط با مسکن و انجام پژوهش‌هاي مربوطه مورد نظر مي باشد.
گرايش معماري منظر در کارشناسي ارشد معماري
رشته معماري منظر در حدود ۵۰ سال پيش در دانشگاه هاي اروپا تعريف مي شود. تشکل هاي علمي مختلف اين رشته در سطح جهاني توانسته انسجام و يکپارچگي اعضاي جامعه معماري منظر را ارتقا بخشد. با افزايش کاربردهاي معماري منظر در مسائل مربوط به حوزه سرزميني و ايجاد گرايش هايي که در ارتباط با اين رشته هستند مانند منظر شهري- منظر فرهنگي- برنامه ريزي و مديريت منظر، حضور متخصصين منظر در جايگاه هاي اجرايي و مديريتي مورد نياز خواهد بود. منظر داراي ماهيت مکان و محصول تجربه انسان از محيط و فضاهاي بيروني است. اما فضاي منظر با فضاي معماري متفاوت است. فضاي منظر فاقد کرانه هاي بارز معماري است. منظر حد واسط فضاي مصنوع معماري و طبيعي پيرامون انسان است.
ارشد معماري
بازار کار کارشناسي ارشد معماري منظر
حوزه فعاليت کارشناسي ارشد معماري منظر را مي توان در حيطه هاي زير خلاصه کرد:
ـ ارزيابي ها براي محيط و منظر، ارائه طرح براي مديريت و آمايش سرزمين
ـ ساماندهي مناظر طبيعي، آثار تاريخي و مناطق توريستي
ـ سازماندهي و ارائه راهکار براي بازسازيهاي شهري
ـ برنامه ريزي براي توسعه هاي جديد از لحاظ فرم و مقياس
ـ طراحي شهرک اعم از تجاري و صنعتي و محوطه هاي مسکوني
ـ طراحي منظر خيابانها و زيرساختهاي عمومي شهري
ـ طراحي فضاهاي شهري، ميادين و پياده راه ها و طراحي منظر راه ها
ـ طراحي محوطه براي بيمارستانها، هتلها، مدارس، دانشگاهها و . . .
ـ طراحي فضاهاي ورزشي، فضاهاي سبز تفريحي، پارکهاي عمومي و پارکهاي موضوعي
ـ برنامه ريزي ساخت بزرگراه ها، شبکه هاي حمل و نقل، پلها و . . .
ـ ارائه طرح براي حفاظت از باغهاي تاريخي
ـ برنامه ريزي براي ساخت نيروگاه ها، سدها، مخازن و صنايع بزرگ

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)