موسسه علمی پژوهشی فری تز

اختر فیزیک

اختر فیزیکReviewed by Admin on Sep 14Rating:

اَختَرفيزيک يکي از شاخه‌هاي فيزيک است که به ويژگي‌هاي فيزيکي ستارگان مي‌پردازد. اين شاخه به فيزيک ستارگان، فضاي ميان ستاره‌اي، تولد و مرگ اجرام فضايي مي‌پردازد. تنها اطلاعاتي که ما از ستارگان بدست مي‌آوريم امواجي است که دريافت مي‌شود. فقط نور، اختر فيزيک با کمک اين اطلاعات و تطبيق قوانين فيزيکي از يک سو جهان را بهتر تبيين مي‌کند و از يک طرف با کمک آزمايشگاهي به بزرگي عالم تئوري‌هاي جديد را مي‌آزمايد.

براي بررسي ستارگان دراختر فيزيک بايد اطلاعات دقيقي از محل ستارگان داشته باشيم. به همين منظور از کره سماوي يا کره آسمان استفاده مي‌کنيم و محل ستارگان را برروي آن مشخص مي‌کنيم چون دراين امر از کره استفاده مي‌کنيم و سطحي که مکان را نسبت به آن اندازه‌گيري مي‌کنيم کره‌است از مختصات قطبي کروي استفاده مي‌کنيم. براي به دست آوردن نتيجه بهتر از دستگاه مختصاتي استفاده مي‌کنيم که نسبت به زمين ثابت باشد، چرا که ماهم به عنوان يک ناظر زميني نسبت به زمين ثابت هستيم. دراين دستگاه استوائي کره همانند استواي زمين است. يعني اين صفحه استوائي عمود بردوران زمين است. جهت محور دوران زمين هم ثابت نيست و به علت تأثيرات گرانشي داراي حرکت تقديمي است و مختصات ستارگان به علت تغييرات محور مختصات برحسب زمان دچار تغيير مي‌شود.

مختصات بکاررفته عبارت‌اند از بُعد و ميل. بعد همانند طول جغرافيائي در زمين است. برروي کره سماوي مي‌بايست، چيزي همانند نصف النهار زمين وجود داشته باشد، که از نقطه مشخصي که بعد صفر نام دارد، عبور کند. نقطه صفر بعد را جهت خط مکان برخوردکننده صفحه استوائي زمين و صفحه مدار زمين به دور خورشيد، که همان دائرةالبروج است تعريف کرده‌اند. تغيير نقطه صفربُعد برحسب زمان صورت مي‌گيرد، با تغيير جهت صفحه استوائي، جهت خط محل برخورد دائرةالبروج و صفحه استوائي نيزبرحسب زمان تغيير مي‌کند، اين تغيير جهت گيري، به علت، حرکت تقديمي محور زمين است. بعد را برحسب دقيقه و درجه اندازه‌گيري مي‌شود. ?? ساعت معادل ??? درجه‌است، بُعد زماني را تعيين مي‌کند که ستاره بيشترين ارتفاع در بالاي افق را داشته باشد.

سير تحولي و رشد
انقلاب بزرگي که در آغاز قرن بيستم در علوم طبيعي بوجود آمد و تهيه نظريه‌هاي فيزيک نوين مانند نظريه نسبيت و نظريه مکانيک کوانتومي در ديدگاه علمي جهان گسترش عظيمي پديد آورد، و روش تفکر علمي و راه مطالعه پديده‌هاي طبيعي را دستخوش تغيير نمود. کشفيات غير مترقبه بسياري که بويژه در فيزيک و اخترشناسي صورت گرفته‌اند، بسياري از عقايد پذيرفته شده را دگرگون نموده، از ديدگاه تازه‌اي به معرفي پديده‌ها پرداخته‌اند، و ادراک ما را درباره جهان و قوانين حاکم بر آن بهبود بخشيده‌اند.

البته اين مسئله بدان معني نيست که علم در آينده کاملا اطلاعات فيزيکي جديد ما رد مي‌شود. اين تصور نامعقول است. علوم طبيعي از نظر اعتبارشان بزرگترين موفقيت را کسب نموده‌اند. بسياري از قوانين اساسي ايجاد شده بوسيله آنها ، داراي کاربرد وسيعي مي‌باشد. چنين توفيقي سرمايه طلايي علوم طبيعي است که هدف و مفهوم خود را در مواجهه با هر تحول علمي حفظ مي‌کند.

علم در حالي که هيچگاه از پيشرفت باز نمي‌ماند، به نحو ثابتي خود را بر مجموعه دانش متکي مي‌کند. هر چند تحولاتي که در علم پديد مي‌آيد سبب ظهور مفاهيم و عقايد جديدي مي‌شوند، ولي اطلاعات اساسي و بنيادي گذشته در مفاهيم جديد ادغام مي‌شوند و مفهوم خود را در مورد پديده‌ها و شرايط مشخص حفظ مي‌نمايند.
روشهاي مختلف بررسي ستارگان
يک روش اين است که به عنوان قديمي‌ترين دانش مشاهده‌اي که درباره آسمان پر ستاره بحث مي‌کند، مورد مطالعه قرار گيرد.

روش ديگر اين است که به عنوان جوانترين علم ، هنگامي که با اختر فيزيک نظري ترکيب مي‌شود، مورد مطالعه قرار گيرد. ستاره شناسي و اختر فيزيک پهنه کيهان ، از سيارات نزديک تا اختروشهاي دور قابل دسترس ، را تحت پوشش قرار مي‌دهد.
ستاره چيست؟
ستارگان اجرامي آسماني هستند که داراي منبع انرژي بوده و اين انرژي را با تابش خود بصورت امواج الکترومغناطيسي خرج مي‌کند. اکثر ستارگان انرژي خود را در ناحيه مرئي گسيل مي‌دارند.
تحول ستارگان
هر ستاره‌اي در آسمان شب با درخشندگي خاصي مشاهده مي‌شود، نمي‌تواند بطور دائم وجود داشته باشد. زيرا در نهايت ذخيره انرژي آن به پايان خواهد رسيد و ستاره خاموش خواهد شد. از طرف ديگر درخشنده‌ترين ستارگاني که در آسمان مي‌بينيم فقط مي‌توانند براي چندين ميليون سال با درخشندگي فعلي بر فضاي خارج انرژي گسيل دارند. پس اگر اين ستارگان همزمان با خورشيد بوجود آمده بودند، بايد خيلي وقت پيش ذخيره انرژي آنها به پايان رسيده و خاموش شده بودند. امروزه وقتي که چنين ستارگاني را در آسمان مشاهده مي کنيم، مي‌توانيم نتيجه گيري کنيم که اين ستارگان (در سالهاي اخير) متولد شده باشند و دليلي وجود ندارد که امروزه نيز شاهد متولد شدن ستارگان نباشيم. ستارگان در مناطقي که در آنجا

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)