موسسه علمی پژوهشی فری تز

اشتباهات رایج در پایان نامه نویسی

در انجام پایان نامه اشتباهات بسیاری ممکن است رخ دهد. برخی از این اشتباهات عمومی و رایج هستند. در این مقاله ما قصد داریم به بررسی اشتباهات در پایان نامه نویسی بپردازیم.

 

اشتباهات در پایان نامه نویسی

اشتباهات درانتخاب موضوع

 • دانشجو نباید انتخاب موضوع پایان نامه را به ترم آخر یا بعد از اتمام تمام دروسش موکول کند.
 • نباید اولین موضوعی که به ذهنش می‌رسد یا کسی پیشنهاد می‌کند را بدون بررسی‌های لازم انتخاب کند.
 • نباید موضوع انتخابی گسترده و کلی باشد.
 • نباید موضوعی را بدون اطلاع از روش‌های تحقیق و جمع‌آوری داده‌ها انتخاب کند.

اشتباهات در تهیه تحقیقات گذشته

 • یک اشتباه مهم دانشجویان توجه زیاد به نتیجه تحقیقات است و این موضوع می‌تواند آنها را از توجه به روش اجرا و … دور کند.
 • عدم توجه به منابع و پرداختن به نشریه‌های عمومی
 • انتخاب مجلات و منابع بدون محدود کردن موضوع
 • شتابزدگی در بررسی سایت‌ها، کتاب‌ها و مجلات و منابع برای شروع زودتر پایان نامه
 • استفاده بیش از حد از منابع فرعی
 • عدم توانایی در تفکیک اطلاعات کم اهمیت
 • ثبت ننمودن اطلاعات دقیق منابع و اشتباه در نوشتن فهرست منابع

 

اشتباهات در جمع‌آوری داده‌ها

 • سردرگمی در هدف پژوهش
 • انتخاب ابزار اندازه‌گیری و اجرای پژوهش بدون بررسی کامل موضوع تحقیق خود
 • عدم توجه به ایجاد و حفظ رابطه با موضوع پژوهش
 • تغییرات بزرگ در تحقیق تنها برای اجرای آن در یک سازمان خاص
 • استفاده از مقیاس‌هایی که صلاحیت اجرا و نمره گذاری ندارد.

 

اشتباهات در روش و ابزارهای اندازه‌گیری

 • غفلت در بررسی روایی و محتوایی مقیاس‌های تحقیق
 • عدم تعیین نقش استاد راهنما در جمع‌آوری داده ها
 • عدم اعتبار سنجی ابزار اندازه گیری قبل از شروع کار
 • عدم استفاده درست از زمان و ابزارهای درست
 • استفاده از ابزارهایی بدون اطلاع کافی درباره شیوه تجزیه و تحلیل نتیجه آنها
 • ارائه پرسشنامه به افراد در زمان نادرست و به دست آوردن نتایج غیر واقعی

 

اشتباهات در استفاده از ابزار آماری

 • انتخاب توزیع آماری اشتباه برای نتایج به دست آمده
 • جمع‌آوری داده‌ها و سپس تجزیه و تحلیل آنها در مرحله آخر
 • عدم استفاده از چندین روش آماری و استفاده از یک روش
 • بزرگ نمایی تفاوت های آماری
 • عدم استفاده درست از تکنیک های همبستگی
 • و …

 

اشتباهات در روش اجرای تحقیق

 • غفلت از تعریف درست جامعه مورد تحقیق
 • انتخاب نادرست نمونه
 • تجزیه و تحلیل گروه های فرعی
 • انجام پژوهش با آزمودنی های داوطلب
 • جمع‌آوری داده‌ها و اجرا قبل از بررسی‌های مقدماتی
 • ایجاد تغییرات در اجرا برای عدم مزاحمت
 • رفتار به گونه‌ای که مانع همکاری افراد شود.
 • و …

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)