موسسه علمی پژوهشی فری تز

جغرافیا شهری

انجام پایان نامه جغرافیا شهری

معرفي رشته جغرافيا – برنامه ريزي شهري – مقطع کارشناسي

دوره کارشناسي جغرافيا و برنامه ريزي شهري يکي از برنامه هاي علمي وهنري آموزش عالي است که پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران با اهداف مشروحه زير تهيه و تدوين شده.

انجام پایان نامه جغرافیا شهری

۱-۱: تربيت کادر متخصص و متعهد براي انجام امور شهرسازي و تهيه طرحهاي جامع شهري
۲-۱ ايجاد فضاي مناسب تحقيق و پژوهش در امر توسعه شهري، بهسازي، نوسازي و ساماندهي شهرهاي موجود و ايجاد شهرهاي جديد
۳-۱ تغذيه سازمانها و نهادهاي مربوطه از نظر کارشناسي براي اجرا و نظارت در اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني شهري و منطقه اي.
طول دوره تحصيل

انجام پایان نامه جغرافیا شهری

طول دوره کارشناسي ۴ سال است. نظام آموزش واحدي بوده و کليه دروس نظري و عملي در حداکثر هشت ترم ارائه مي گردد.
داوطلبان شرکت کننده در اين رشته در صورت داشتن « ديپلم رياضي فيزيک يا علوم تجربي» مي توانند در کنکور سراسري در اين رشته شرکت نمايند. انجام پایان نامه جغرافیا شهری

فری تز انجام پایان نامه و کارشناسی ارشد با کادری متخصص با اساتیدی برتر

تعداد واحدها

۱۳۴ واحد شامل عمومي ۲۰واحد – پايه ۵۱ واحد – تخصصي ۵۹ واحد و ۴ واحد دروس اختياري ارائه ميگردد.

نقش و توانايي يا کارايي

طول دوره کارشناسي ۴ سال است. نظام آموزش واحدي بوده و کليه دروس نظري و عملي در حداکثر هشت ترم ارائه مي گردد.
داوطلبان شرکت کننده در اين رشته در صورت داشتن « ديپلم رياضي فيزيک يا علوم تجربي» مي توانند در کنکور سراسري در اين رشته شرکت نمايند.

انجام پایان نامه جغرافیا شهری

گروههاي جغرافيايي متقاضي تاسيس اين رشته ضرورتاً بغير از شرايط عام ملزم به داشتن يک عضو کادر علمي با درجه دکتري در رشته هاي « جغرافيا و برنامه ريزي شهري» « برنامه ريزي شهري» و « برنامه منطقه اي» باشند.
دانشجويان اين رشته حداقل بايد در ۱۵ روز گردش علمي شرکت کنند که نحوه اجراي آن توسط گروه مجري تعيين مي شود.

انجام پایان نامه جغرافیا شهری

ضرورت و توانايي

از آنجائيکه ايران کشوريست که در مرحله گذار از شيوه زندگي سنتي به شيوه زندگي شهري قرار گرفته و براي دهه هاي آينده رشد و توسعه سريع شهري خواهد بود و از طرف ديگر شهرهاي موجود بخاطر قدمت تاريخي و طول مدت حيات در برخي از بخش ها رو به فرسودگي مي روند لذا تربيت کارشناسان اين رشته در تهيه و اجراي طرح ها ايران را از نظر تخصص شهرسازي و برنامه ريزي منطقه اي بي نياز خواهد کرد.

انجام پایان نامه جغرافیا شهری

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)