موسسه علمی پژوهشی فری تز

حقوق خصوصی

حقوق خصوصیReviewed by عسگری on Sep 14Rating: 5.0انجام پایان نامه حقوق خصوصیحقوق خصوصي داراي مزاياي زيادي است مثلا حقوق مدني که در حقوق خصوصي مطالعه ميشود در بسياري از رشته ها کارآمد ميباشد وحقوق تجارت نيز همين طور است درسي مهم وکليدي بخصوص براي وکالت دادگستري به همين دليل است که اصولا کساني که حقوق خصوصي ميخوانند در قبولي براي کانون وکلا موفق تر هستند چون دروس عمده کانون وضريب هاي بالاي کانون وکلا مدني وآييين دادرسي مدني ميباشد به جاي آن بچه هاي حقوق جزا در امتحان قضاوت موفقتر هستند.

انجام پایان نامه حقوق خصوصی

حقوق خصوصي وخصوصيات آن :

رشته حقوق خصوصي يکي از رشته هاي پرطرفدار حقوقي در دوره تحصيلات تکميلي مي باشد که هرساله در مراکز دولتي حدود ۹۰۰دانشجومي پذيرد دروس اين رشته دردوره کارشناسي ارشد عبارتند ازمدني پيشرفته يک که در مورد قواعد عمومي قرار دادها صحبت ميکند (مدني ۳ کارشناسي) ومدني پيشرفته ۲ که درمورد يکي از عقود صحبت ميکند (مدني ۶ کارشناسي)

انجام پایان نامه حقوق خصوصی

 

البته در حقوق جزا اين مباحث از نظر لايحه اصلاحي در حال تصويب حائزاهميت است چون مسبوق به احيا مي باشد يعني قواعدي که در سال ۵۲ درقانون جزا رعايت شده لايحه نيز براساس آن در نحوه تشديد وتخفيف مجازات را مشخص نموده است.

وميگويد مجرمي که جرمي را تکرار کرده يا تعدد جرم داشته بايستي يک ونيم برابر بيش از حداکثر مجازات قانوني به او داده شود تا عدالت نسبت به مجرمي که يک بار مرتکب جرم شده رعايت شود .انجام پایان نامه حقوق خصوصی

حقوق خصوصي داراي مزاياي زيادي است مثلا حقوق مدني که در حقوق خصوصي مطالعه ميشود در بسياري از رشته ها کارآمد ميباشد وحقوق تجارت نيز همين طور است درسي مهم وکليدي بخصوص براي وکالت دادگستري به همين دليل است که اصولا کساني که حقوق خصوصي ميخوانند در قبولي براي کانون وکلا موفق تر هستند.

چون دروس عمده کانون وضريب هاي بالاي کانون وکلا مدني وآييين دادرسي مدني ميباشد به جاي آن بچه هاي حقوق جزا در امتحان قضاوت موفقتر هستند.

چون ضريب آيين دادرشسي کيفري وجزا بالاتر است خب حالا با توجه به اين موارد انتخاب شما ساده تر ميشود البته ممکن است يک دانشجوي عاقل دانا وسخت کوش در خصوصي در کانون هم موفق باشد وبالعکس آن نيز امکان دارد بيشتر ادارات دولتي و شهرداري ها  وبانک هابه دنبال استخدام کارشناسان ارشد حقوق خصوصي هستند.

به جاي آن دادسرا ديوان عدالت اداري سازمان بازرسي وسازمان زندانها که استخدامي زياد هم دارند کارشناسان ارشد جزا را ميپذيرد خب حال بهتر انتخاب کنيد.انجام پایان نامه حقوق خصوصی

مزاياو معايب  حقوق جزا

تا اينجا درباره حقوق خصوصي صحبت کرديم ومزاياي آن را بيان نموديم ولي آيا ميدانيد که حقوق جزا ضمانت اجراي حقوق خصوصي است؟ يعني حقوق خصوصي براي الزام به اجراي مقررات خود در بعضي از موارد متوسل به حقوق جزا مي گردد.

مثلا در دعواي ترک نفقه درصورتي که دعوا را به صورت يک دعواي حقوقي مطرح کنيم دراين مواقع هنگامي که شخص در دادگاه حاضر نشود نميتوانيم هيچ کاري انجام دهيم.

اما اگرابن  دعوا درصورتي که به عنوان يک شکايت کيفري مطرح شود حتي اگر دلايل کافي وجود نداشته باشد مقام قضائي يا ضابطين موظف به جمع آوري ادله مي باشند حتي اگر طرف مقابل در دادسرا جهت بازجويي حاضر نشود حکم جلب او صار ميشود ودراينجا مجبور به حضور در دادسرا وپاسخ دادن به سوالات بازپرس وداديار است.انجام پایان نامه حقوق خصوصی

درحقوق جزااصل بر رسيدگي سريع وبدون اطاله دادرسي مي باشداما در حقوق خصوصي ممکن است پرونده اي ساليان سال طول بکشد و حتي دعوا به دليل نبود ادله از دور خارج شود و حق کسي ضايع شود چون در دعاوي حقوقي قاضي از تحصيل  دليل منع شده است و فقط مي بايست به ادله موجود در پرونده استدلال کند.

حتي نميتواند به طرفين تلقين دليل نمايد در حالي که در حقوق جزا قاضي دادسرا دنبال کسب دليل مي باشد چه دلايلي که به نفع متهم است چه دلايلي که به ضرر متهم است و حق افرادي که ادله کافي ندارند کمتر ضايع ميشود.

چند وقت پيش هنگامي که کارآموز يکي از شوراهاي حل اختلاف بودم خانم مسني به همراه دخترش براي مطالبه طلاهاي خود از عروسش مراجعه نمودن وعنوان کردند که عروسشان حدود ۳ ميليون طلاي خودش ودخترش را به صورت قرص گرفته که بعد از تمام شدن عروسي برادرش برگرداند.

ولي به دليل اختلافي که با پسرمان پيدا کرده از پس دادن آنها استنکاف ميکند و ميگويد به جاي نفقه و مهريه ام آنها را برميدارم دلايل کافي هم نداريم.

۲ دفعه هم ابلاغيه فرستاده ايم حاضر نميشود چکار کنيم ؟ ريس شورا از من سوال کرد که به نظر شما بايد چکار کرد  ؟ من با توجه به نوع دعوا ونبود ادله اظهار نمودم که از نظر من اگربه اين دعوا جنبه کيفري بدهند بهتر است .

چون عروسشان مال را به صورت امانت گرفته وپس نميدهداينها مال را سپرده اند وگفته اند که بعدا از تو ميگيريم او هم به نفع خودش استعمال کرده است پس شکايت خيانت در امانت کار ساز ميباشد.انجام پایان نامه حقوق خصوصی

جواينجا هم از نظر وجود دلايل مشکلشان کمتر ميشود هم ميتوانند اورادرداسرا جهت اخذ توضيح حاضر کنند اين مادر و دختر هم هنيمن کار را کردند و عورسشان از ترس اينکه شامل جنبه عمومي جرم خيانت در امنت نشود طلا را با عذر خواهي بسيا پس داده يود.

پس در اينجاست که اهميت حقوق جزا مشخص ميشود و معلوم ميشود که ضمانت اجراي که حقوق جزا از باب اجراي مجازات والزام افراد به انجام تعهدات دارد هيچ رشته اي ندارد

اما در حقوق جزا در دوره کارشناسي ارشد بحث هاي آکادميک وتئوري بيشتري مطرح است تا بحث هاي عملي وکارآمد مثلا در درس جرم شناسي درمورد پيش گيري از وقوع جرم صحبت ميشود که به نظر مکن فقط از نظر تئوري حايز اهميت است

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)