موسسه علمی پژوهشی فری تز

حقوق جزا

انجام پایان نامه حقوق جزا

حقوق جزا

تا اينجا درباره حقوق خصوصي صحبت کرديم و مزاياي آن را بيان نموديم ولي آيا ميدانيد که حقوق جزا ضمانت اجراي حقوق خصوصي است? پایان نامه حقوق از خدمات فری تز

خدمات موسسه فری تز ارائه خذمات پایان نامه حقوق . انجام پایان نامه حقوق توسط بهترین متخصصین در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

 

يعني حقوق خصوصي براي الزام به اجراي مقررات خود در بعضي از موارد متوسل به حقوق جزا مي گردد.

 

مثلا دردعواي ترک نفقه درصورتي که دعوا را به صورت يک دعواي حقوقي مطرح کنيم دراين مواقع هنگامي که شخص در دادگاه حاضر نشود نميتوانيم هيچ کاري انجام دهيم.

 

اما اگرابن  دعوا درصورتي که به عنوان يک شکايت کيفري مطرح شود حتي اگر دلايل کافي وجود نداشته باشد.

انجام پایان نامه حقوق در مقاطع مختلف تحصیلی

 

مقام قضائي يا ضابطين موظف به جمع آوري ادله مي باشند حتي اگر طرف مقابل در دادسرا جهت بازجويي حاضر نشود حکم جلب او صار ميشود ودراينجا مجبور به حضور در دادسرا وپاسخ دادن به سوالات بازپرس و داديار است. پایان نامه حقوق از خدمات ما میباشد.

 

درحقوق جزااصل بر رسيدگي سريع وبدون اطاله دادرسي مي باشداما در حقوق خصوصي ممکن است پرونده اي ساليان سال طول بکشد و حتي دعوا به دليل نبود ادله از دور خارج شود وحق کسي ضايع شود چون دردعاوي حقوقي قاضي از تحصيل  دليل منع شده است و فقط مي بايست به ادله موجود در پرونده استدلال کند.

ارائه خدمات انجام پایان نامه توسط اساتید مجرب کارشناسی ارشد و انجام پایان نامه حقوق

حتي نميتواند به طرفين تلقين دليل نمايد در حالي که در حقوق جزا قاضي دادسرا دنبال کسب دليل مي باشد چه دلايلي که به نفع متهم است چه دلايلي که به ضرر متهم است و حق افرادي که ادله کافي ندارند کمتر ضايع ميشود

اما در حقوق جزا در دوره کارشناسي ارشد بحث هاي آکادميک وتئوري بيشتري مطرح است تا بحث هاي عملي وکارآمد مثلا در درس جرم شناسي درمورد پيش گيري از وقوع جرم صحبت ميشود که به نظر مکن فقط از نظر تئوري حايز اهميت است

 

 

 

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)