موسسه علمی پژوهشی فری تز

روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینیReviewed by عسگری on Sep 25Rating: 5.0انجام پایان نامه روانشناسی بالینیرشته روانشناسی بالینی شاخه‌اي از روانشناسی است که به درک، پيش‌بيني و درمان نابهنجاري، ناتواني و آشفتگي‌هاي شناختي، هيجاني، زيست‌شناختي، روان‌شناختي، اجتماعي و رفتاري کمک مي‌کند و در گستره وسيعي از جمعيت‌هاي در جستجوي درمان کاربرد دارد. انجام پایان نامه روانشناسی بالینی.

انجام پایان نامه روانشناسی بالینی
رشته روانشناسی بالینی شاخه‌اي از روانشناسی است  که به درک، پيش‌بيني و درمان نابهنجاري، ناتواني و آشفتگي‌هاي شناختي، هيجاني، زيست‌شناختي، روان‌شناختي، اجتماعي و رفتاري کمک مي‌کند و در گستره وسيعي از جمعيت‌هاي در جستجوي درمان کاربرد دارد. انجام پایان نامه روانشناسی بالینی

انجام پایان نامه روانشناسی بالینی

نقش‌هاي شش‌گانه رشته روانشناسي باليني عبارت است از:

انجام پایان نامه روانشناسی بالینی

 

ارزيابي و تشخيص، مداخله و درمان، مشاوره، آموزش و نظارت بر کار روان‌درمانگرها، پژوهش و مديريت. غالب کارهاي روانشناس باليني در راستاي درمان و تشخيص، آموزش و پژوهش است.

انجام پایان نامه روانشناسی بالینی

بيشترين شمار روان‌ شناسان در رشته روان‌ شناسي باليني کار مي‌کنند، يعني رشته‌اي که سر و کارش با کاربرد اصول روان شناختي در امر تشخيص و درمان مشکلات عاطفي و رفتاري است.

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه روانشناسی بالینی

مثلاً بيماري رواني، بزهکاري نوجوانان، رفتار جرم‌آفرين، اعتياد دارويي، عقب‌ماندگي ذهني، کشمکش‌هاي زناشويي و خانوادگي، و ساير مشکلات خفيف سازگاري.

انواع روان شناسي باليني

انجام پایان نامه روانشناسی بالینی

چهار نوع روان شناسي باليني وجود دارد: دسته‌اي که براي درمان بيماري با روانپزشکان و روانکاوان اشتراک مساعي مي‌کنند و بيشتر به کشف ماهيت بيماري و طرز معالجه يک فرد خاص توجه مي‌کنند.

تهیه پروپوزال و گرایش انجام پایان نامه در کلیه مقاطع تحصیلی

دسته بعد روان شناساني که وقت خود را بطور عمده صرف اندازه گيري خصوصيات افراد بوسيله تستهاي روان شناسي مي‌کنند. دسته ديگر فعاليتهاي دسته اول و دوم را بطور مساوي انجام مي‌دهند يعني هم به تشخيص و هم به درمان مي‌پردازند. انجام پایان نامه روانشناسی بالینی

دسته آخر روان شناساني هستند که به تحقيق و آزمايش خصوصيات بيماران رواني علاقه دارند و از طريق تجربي براي کشف علل ، علائم و طرق درمان مي‌کوشند.

انجام پایان نامه روانشناسی بالینی

روان شناسان معتقدند که آگاهي از تمام اين روشها براي آماده ساختن روان شناسي باليني ضروري است و روان شناسي بدون آشنايي با آنها نمي‌تواند به نحو موثري انجام وظيفه نمايد.

محل انجام وظيفه روانشناسان باليني

وظايف روان شناسي باليني متنوع و مختلف است و به موسسه‌اي که روانشناسي در آن کار مي‌کند و همچنين به نوع تحصيلات و تعليمات عملي که داشته است بستگي دارد.

براي مثال وظايف روان شناسي باليني در بيمارستان رواني ممکن است منحصر به تشخيص بيماري از طريق تست باشد يا به روان درماني بپردازد يا مشغول تحقيقات شود و يا تعليم عده اي را به عهده بگيرد.

روان شناس باليني ممکن است در مدارس ، مراکز مشاوره کودکان ، زندانها ، بيمارستانها ، دانشگاهها ، پرورشگاهها ، کودکستانها ، وزارت کار ، کارخانه‌ها و انواع ديگر موسسات انجام وظيفه کند..

 انجام پایان نامه روانشناسی بالینی

  1. […] از نظر من بازگشت به عقب به منظور پرهیز از دو سوء درک معاصر از جایگاه هیگل با توجه به دولت مدرن مطلوب می باشد: از یک طرف، سوء درکی وجود دارد که با توجه به هیگل دولت از تحت سلطه اصالت های مسیحی رهایی یافته است، به این معنا که هم اکنون دولتی مادی گرا است و این رهایی را مدیون انگیزه های مسیحی می باشد، از طرف دیگر، سوء درک دیگر نسبت به هیگل این است که دولت مستقیما وابسته به مذهب است یا همان طور که Franz Rosenzweig در اثر بزرگ و غیر قابل قیاس خود “هیگل و دولت” بیان کرده است، انجام پایان نامه حقوق دولت در اواخر دوران هیگل روح خود را از دست داد. به جهت پیش بینی: به نظر من می رسد که نشانه راه حل پیروان هیگل در این حقیقت واقع شده است که هر دو این نظریه ها، که به صورت مشترک منحصر می باشند و اجازه بروز تناوب سومی را نمی دهند، نادرست هستند.انجام پایان نامه روانشناسی […]

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)