موسسه علمی پژوهشی فری تز

آموزش نرم افزار های رشته روانشناسی

آموزش نرم افزار های رشته روانشناسیReviewed by عسگری on Sep 18Rating: 5.0انجام پایان نامه روانشناسیانجام پایان نامه روانشناسی عمومی نظر به ضرورت تدوين نظام آموزشي جديد منطبق بر اهداف دانشگاه اسلامي، شوراي عالي برنامه ريزي مسئوليت و تدوين طرح نوين آموزشي علوم انساني

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه روانشناسی عمومی

معرفي رشته روانشناسي عمومي

نظر به ضرورت تدوين نظام آموزشي جديد منطبق بر اهداف دانشگاه اسلامي، شوراي عالي برنامه ريزي مسئوليت و تدوين طرح نوين آموزشي علوم انساني را به گروه علوم انساني محول نموده و در اين رهگذر، تهيه طرح جديد آموزشي روانشناسي عمومي به کميته تخصصي روانشناسي واگذار گرديد.

اين کميته (مرکب از عده اي ) از اساتيد روانشناسي عمومي دانشگاهها) براساس شرح وظايفي که از طرف گروه علوم انساني تدوين گرديده از تاريخ بهمن ماه ۱۳۵۹ فعاليت خود را آغاز کرده و نتيجه اين فعاليت به تدوين و تهيه طرحهاي مراحل مختلف آموزش روانشناسي در دانشگاه از جمله طرح دوره کارشناسي ارشد روانشناسي ارشد و روانشناسي عمومي به شرح زير به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي رسيد.

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه روانشناسی عمومی

طول دوره تحصيل

دوره کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي حداقل شامل ۴ ترم (۲ سال) داراي ۳۶ واحد بوده و به شکل نظام کارشناسي ارشد ناپيوسته ميباشد.

تعداد واحدها

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه روانشناسی عمومی

تعداد کل واحدهاي درسي دوره کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي ۳۶ واحد و بشرح زير است:
دروس الزامي ۳۰ واحد
سمينار ۲ واحد
پروژه و پايان نامه ۴ واحد
دروس آزاد (اختياري) ندارد
نقش و توانايي يا کارايي

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه روانشناسی عمومی

– ارائه خدمات روانشناسي در مراکز و موسسات مربوطه
– فعاليتهاي پژوهشي در زمينه هاي مختلف روانشناسي عمومي
– قبول مسئوليتهاي خدماتي و پژوهشي در موسسات دولتي
– آموزش در مسائلي که مربوط به ارائه خدمات پژوهشي و روانشناسي ميشود
– آمادگي براي تحصيلات بالاتر در جهت تامين کادر علمي دانشگاهها و ساير مراکز پژوهشي

ضرورت و توانايي

در حال حاضر به علت کمبود بسيار شديد متخصص در سطوح مختلف در روانشناسي عمومي و پژوهشي و آموزشي براي مراکز تشخيص و درماني در موسسات آموزشي و پژوهشي و مراکز توانبخشي و پيشگيري، ضرورت فوري عاجل ايجاد چنين برنامه اي احساس مي شود.
اين کمبود هاي حياتي، جمهوري اسلامي ايران را موظف دارد که مساله تربيت متخصص در اين زمينه و دراين سطح و بالاتر از آن را به نحو بسيار جدي مورد عنايت وتوجه قرار دهد.

 

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه روانشناسی

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)