موسسه علمی پژوهشی فری تز

آموزش نرم افزار های رشته زبان و ادبیات فارسی

آموزش نرم افزار های رشته زبان و ادبیات فارسیReviewed by مهدی عسگری on Sep 18Rating: 5.0زبان و ادبیات فارسیانجام پایان نامه زبان و ادبیات فارسی هدف اساسي در برنامه کارشناسي ارشد در رشته زبان و ادبيات فارسي ايجاد مهارتهاي کافي است در زمينه هاي مختلف ادبي و بلاغي و دستوري و اصطلاحات علوم مختلف در متون ادبيات فارسي در

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه زبان و ادبیات فارسی

معرفي رشته زبان و ادبيات فارسي

هدف اساسي در برنامه کارشناسي ارشد در رشته زبان و ادبيات فارسي ايجاد مهارتهاي کافي است در زمينه هاي مختلف ادبي و بلاغي و دستوري و اصطلاحات علوم مختلف در متون ادبيات فارسي در سطحي که پژوهندگان اين دوره بتوانند کارهاي تحقيقاتي را در اين طريق بنحو ارزنده اي انجام دهند و تدريجاً صاحبان نظر و متخصصاني در جنبه هاي مختلف زبان و ادبيات فارسي گردند.

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه زبان و ادبیات فارسی

طول دوره تحصيل

طول دوره تحصيلي در کارشناسي ارشد براي رشته زبان و ادبيات فارسي دو سال نيم يا پنج نيمسال در نظر گرفته شده است. طول هر نيمسال هيجده هفته و هر واحد درسي بمدت هفده ساعت در يک نيمسال خواهد بود. و شکل نظام واحد مي باشد.

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه زبان و ادبیات فارسی

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهاي درسي اين برنامه نويسي و دو واحد است و تماماً نظري خواهد بود. اين واحدهاي درسي درسي بصورت زير تکنيک شده است:
۱- دروس اصلي ۸ واحد
۲- دروس تخصصي ۲۰واحد
۳- دروس انتخابي ۴ واحد
جمع ۳۴ واحد
نقش و توانايي يا کارايي

فارغ التحصيلان اين دوره قادرند در قسمتهاي فرهنگي و توسعه علوم ادبيات فارسي از قبيل بنيادهاي تدوين کتب درسي و بنيادهاي پژوهشي در زمينه هاي مختلف ادب فارسي ايفاء وظيفه نمايند و نيز در وزارتخانه و موسسات جمهوري اسلامي به بنوعي نياز و ارتباط با زبان و ادب فارسي دارند. از آن جمله: رسانه هاي گروهي مطبوعات- موسسات تاليف و ترجمه و امثال اينها.

ضرورت و توانايي

با مطالب ياد شده در مقدمه و دربخش مربوطه به نقش و توانائي، ضرورت و اهميت رشته زبان و ادب فارسي در سطح کارشناسي ارشد کاملاً روشن مي شود با توجه به اين مهم که جهت آماده ساختن افرادي که در آينده بتوانند امانتهاي وزين ادب فارسي را از طريق تعليم در موسسات عالي آموزش جمهوري اسلامي به نسلهاي بعد انتقال دهند يگانه راه آن تحقيق و تتبع عميق و تحصيل مهارتهاي شايسته در اين امانتهاست. اهميت اين دوره از جهت آماده ساختن متخصصان و صاحبنظران در رشته زبان و ادب فارسي نيز ثابت است.

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)