موسسه علمی پژوهشی فری تز

آموزش نرم افزار های رشته شیمی فیزیک

آموزش نرم افزار های رشته شیمی فیزیکReviewed by امیر میرهادی on Sep 18Rating: 4.5
انجام پایان نامه شیمی

انجام پایان نامه شیمی

انجام پایان نامه شیمی

 شيمی فیزیک به انگليسی (Physical chemistry) شاخه‌ای از دانش شيمی می‌باشد که در آن، از قواعد و قوانين فيزيکی، برای حل مسائل شيمی استفاده می‌گردد. يعنی هدف از شيمی فيزيک، يادگيری قواعد نظری فيزيک در توجيه موضاعات شيمی است. برای آشنايی بيشتر با دانش شيمی فيزيک، بايستی با زير شاخه‌های اين دانش آشنا گرديم. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه

 

شيمی فيزيک پايه‌ای ترين شاخه شيمی است. شاخه‌ای که می‌توان قانون گاه شيمی ناميد. اين دانش دارای دانشمندان بنامی چون گيبس، هلمهوتز، آرنيوس، نرنست، شرودينگر و غيره می‌باشد. اين علم با فيزيک رابطه‌ای نزديک دارد. شيمی فيزيک دارای شاخه‌های زير می‌باشد:

 • ترموديناميک
 • الکتروليت
 • ترموشيمی
 • خوردگی فلزات
 • شيمی سطح
 • شيمی کلوئيد
 • شيمی محلول‌ها
 • سينتيک شيميايی
 • الکتروشيمی
 • شيمی کوانتوم
 • شيمی فيزيک محاسباتی

 

رابطه شيمی فيزيک با ديگر دانش‌ها

 اين دانش، روابط خيلي پيچيده شيميايی را با زبان رياضی، منظم و دسته‌بندی می‌کند و موضوع قابل فهم می‌گردد. بسياری از موضوعات زيستی مثل سوخت و ساز مواد غذايی در ياخته‌های بدن با دانش شيمی فيزيک توجيه می‌شود. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه ارشد شیمی.

 

 خيلی از پديده‌های طبيعی که به شکل خودکار انجام می‌شود، مثل تبديل خودکار الماس به گرافيت، با دانش شيمی فيزيک توجيه می‌گردد. و رابط رياضی در علم شيمی فيزيک کاربرد بسيار زيادی دارد به طوری که می‌توان گفت کساني در اين رشته براي توجيه پديده‌های شيميايی و يا فيزيکی نوين موفق تر هستند که رياضی و فيزيک قوی داشته باشند. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی

 

شيمی فيزيک ارتباط تنگاتنگی با علم فيزيک دارد. زمينه نانو، شيمی سطح، کوانتم، طيف‌سنجی مولکولي، ترموديناميک، شيمی هسته‌ای، همه و همه بيانگر ارتباط بسيار نزديک اين رشته با علم فيزيک دارد. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه دکترا شیمی

 

کاربردهای شيمی فيزيک

ارتباط شيمی فيزيک با ساير علوم، کاربردهای اقتصادی و اجتماعی اين علم را بيان می‌کند. به عنوان مثال، با مطالعه الکتروشيمی، به پايه و اساس پديده‌های طبيعی مانند خوردگی فلزات پی برده و می‌توان از ضررهای اقتصادی و اجتماعی چنين پديده‌هايی جلوگيري کرده و يا اين پديده‌ها را به مسيری مفيد برای جامعه سوق داد. علاوه بر آن، کاربرد قوانين ترموديناميک مانند نقطه يوتکتيک در جلوگيری از ضررهای جاني و مالی پديده‌های طبيعی مانند يخ‌بندان بعد از بارش برف، بسيار مفيد می‌باشد. با توجه به نبودن مرز بين قوانين فيزيک و تحولات شيميايی جايگاه خاص اين بخش از علم مشخص است.

 

فری تز : موسسه انجام پایان نامه ، چاپ مقالات ISI ، چاپ مقالات علمی پژوهشی

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)