موسسه علمی پژوهشی فری تز

علوم سیاسی

علوم سیاسیReviewed by عسگری on Sep 14Rating: 2.0معرفی گرایش علوم سیاسی و اینکه رشته علوم سیاسی در مورد چه مواردی صحبت میکندعلوم سیاسی رشته اي از آگاهي اجتماعي است که وظيفه آن شناخت منظم اصول وقواعد حاکم بر روبط سياسي ميان نيروهاي اجتماعي در داخل يک کشور ,وروابط ميان دولتها در عرصه بين لمللي است .

علوم سیاسی

آنچه مردم به نام سياست و مسائل سياسي مي شناسند با سياست به مفهومي که در رشته علوم سياسي مطرح است، تفاوت بسيار دارد و دانشجويان موفق اين رشته نيز نه يک سياستمدار بلکه يک سياست شناس خواهند شد. علوم سیاسی

در واقع  علوم سیاسی به بررسي انديشه ها و نظريه هاي سياسي و کارکرد آنها در عرصه جامعه مي پردازد و به عبارت ديگر رشته علوم سياسي يعني ارائه يکسري نظريه ها و يا يکسري ابزارها و راهکارهايي که بر اساس آنها هر جامعه شرايط و مشکلات حال را بررسي کرده و از پيش پا برمي دارد و براي حرکتها و اقدامات بعدي يعني ترسيم فضا براي مسير آينده برنامه ريزي مي کند و همچنين از تجارب و دستاوردهاي بشر که در طول تاريخ در عرصه اجتماع به دست آورده است، بهره مي برد.

تعريف علوم سیاسی

سياست رهبري صلح آميز يا غير صلح آميز روابط ميان فرد ,گروهها واحزاب (نيروهاي اجتماعي )وکارهاي حکومتي در داخل يک کشور ,وروابط ميان يک دولت با دولتهاي ديگر در عرصه جهاني ا ست .

علوم سیاسی  رشته اي از آگاهي اجتماعي است که وظيفه آن شناخت منظم اصول وقواعد حاکم بر روبط سياسي ميان نيروهاي اجتماعي در داخل يک کشور ,وروابط ميان دولتها در عرصه بين لمللي است .

اين رشته از آگاهي ودانش اجتماعي ,کارکرد اصول وقواعد حاکم برروابط ميان نيروهاي اجتماعي ر اکشف ميکند وچگونگي کارکرد آنها را آموزش مي دهد.

گرايشها
علوم اجتماعي داراي چهار گرايش پژوهشگري اجتماعي، برنامه ريزي اجتماعي، رفاه و تعاون اجتماعي و مردم شناسي است.

که در همه‌ي اين گرايش‌ها دانشجويان دروس مشترکي از قبيل: مباني علم سياسي، جامعه شناسي سياسي، اصول روابط بين الملل و سياست خارجه، جهان سوم و مسائل آن، تاريخ روابط بين الملل و… را مي‌خوانند.

در دانشگاه‌هاي سراسري همه‌ي اين گرايش‌ها وجود دارد اما در دانشگاه آزاد فقط گرايش‌هاي علوم سياسي و روابط بين الملل و مطالعات منطقه‌اي تدريس مي‌شود.

آشنايي با گرايش‌هاي علوم سیاسی در كارشناسي ارشد

رشته علوم سياسي گرايش مطالعات منطقه اي

هدف اصلي از تشکيل رشته مطالعات منطقه اي ارائه آموزش‌هاي لازم به کادر ديپلماتيک و ساير تصميم گيرندگان سياست خارجي کشور در سال‌هاي آينده است چرا که اتخاذ تصميم‌هاي مناسب در قبال تحولات سريع جهاني و تغييرات ناگهاني در سطوح داخل کشورها اقتضا مي‌كند تا وزارت امور خارجه در هر زمان ضمن امکان دسترسي مطلوب به اطلاعات، گزارش‌ها و تحليل‌هاي درست کارشناسي، از کارشناساني برخوردار باشد که ضمن کسب آموزش‌هاي عمومي بطور تخصصي نيز در زمينه مسائل مختلف داخلي هر يک از مناطق و کشورهاي جهان اطلاعات لازم را کسب کرده باشند. از اين‌رو رشته کارشناسي ارشد مطالعات منطقه‌اي به منظور تبين نظري تحولات جهاني و واکاوي نقش و جايگاه منطقه‌اي از فضاي جديد بين‌المللي با رويکردي کاربردي ارائه مي‌شود.

اين دوره مشتمل بر ۱۳ گرايش منطقه‌اي است که دانشجويان پس از گذراندن دروس عمومي طبق ضوابط مربوط و بر حسب علاقه خود يکي از اين گرايش‌ها را انتخاب کرده و دروس خاص مرتبط با آن گرايش را مي‌گذرانند و سپس پايان‌نامه تحصيلي خود را نيز در همين زمينه تنظيم و ارائه خواهند كرد. گرايش‌هاي مطالعات منطقه‌اي به ترتيب عبارتند از: مطالعات ايران (سياست گذاري عمومي)- مطالعات خليج فارس_ مطالعات خاورميانه- مطالعات درياي خزر- مطالعات آسياي مرکزي_ مطالعات جنوب آسيا- مطالعات خاوردور- مطالعات جنوب شرقي آسيا- مطالعات اروپايي- مطالعات آمريکاي شمالي- مطالعات آمريکاي جنوبي- مطالعات آفريقا- مطالعات اوراسيا

علوم سياسي گرايش روابط بين الملل
رشته روابط بين الملل از جمله رشته هاي نوپا در عالم سياست به شمار مي رود. سابقه اين مبحث به عنوان يک رشته دانشگاهي حداکثر به سال هاي ميان دو جنگ جهاني بر ميگردد. محققان و دانشمندان به طور اخص در صدد کشف و تبين ريشه ها و چگونگي رفتار دولتها در صحنه بين الملل بر امدند بنابراين همان طور که از علت تشکيل اين رشته مشخص است موضوع اصلي در ان کشف، بررسي و علت کاوي رفتار دولتها و اخيرا (مجامع بين الملل) در عرصه بين الملل مي باشد.

با شعله ور شدن اتش جنگ جهاني دوم روند تکامل رشته روابط بين الملل شدت گرفته و تا کنون قالبهاي فکري ، رويکردها، نظريه ها و مدل هاي گوناگون بسياري براي درک مسائل بين الملل ارائه گرديده است.

علوم سياسي گرايش علوم سياسي
علوم سياسي به بررسي انديشه ها و نظريه هاي سياسي و کارکرد انها در عرصه جامعه مي پردازد و رشته علوم سياسي ارائه يکسري نظريه ها يا يکسري ابزارها و راهکارهايي است که بر اساس انها هر جامعه شرايط و مشکلات حال را بررسي کرده و از پيش پا بر ميدارد و براي حرکت ها و اقدامات بعدي ترسيم فضا براي مسير اينده برنامه ريزي ميکند هم چنين از تجارب و دستاوردهاي بشر که در طول تاريخ در عرصه اجتماع به دست اورده است، بهره مي برد.

موضوع اين رشته مطالعه و تحقيق درباره ي پديده هاي سياسي مثل اشکال مختلف حکومت و دولت است. کشف علل و پديده هاي سياسي، نحوه اداري سياسي جامعه و ايجاد ارتباط محترمانه با کشور هاي دنيا در عرصه روابط بين الملل مي باشد.

علوم سياسي گرايش انديشه سياسي
علم سياست پديده اي است که با تحولات مشروطيت در ايران و موقعيت جديد علماي شيعه در جهان معاصر پيوند دارد. در سنت اسلامي از دانش سياسي به علم مدني تعبير ميشود. انديشمندان مسلمان علم مدني را به دو بخش فلسفه مدني و فقه مدني تقسيم ميکردند. به اعتقاد مسلمانان تفاوت عمده اين دو شاخه از علم مدني در اين است که حکمت مدني غالبا وجه نظري دارد. و برعکس فقه مدني، فقه سياسي بيشتر ناظر به سياست است. فقه سياسي ،بدين سان مواجهه اي دو سويه با زندگي سياسي و نيز وحي اسلامي از طريق زبان و دستگاه فقه است.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)