موسسه علمی پژوهشی فری تز

آموزش نرم افزار های رشته معدن

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه معدن

از دوران ماقبل تاريخ تا به امروز، معدن نقش برجسته اي در پايداري بشريت ايفا کرده است. از آغاز تمدن مردم از سنگ و سراميک استفاده مي کردند تا که بعدها از فلزات سطحي زمين و نزديک به سطح زمين بهره برداري کردند.

تمامي اينها به عنوان سلاح و يا ابزار زندگي مورد استفاده قرار مي گرفتند. براي مثال سنگ چخماق با کيفيت بالا در شمال فرانسه و جنوب انگلستان براي توليد آتش و شکستن سنگ ها مورد استفاده قرار مي گرفته است. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه معدن

 

معادن سنگ چخماق در مناطق گچي کشف شدند جايي که چاه هايي در درون درز و شکاف ها در زيرزمين تعبيه شده بودند تا به محل هاي برداشت برسند. قديمي ترين معدن شناخته شده در آثار باستاني “Lion Cave” در سوازيلند است در اين معدن سن يابي نيمه عمر کربن حدود  سال را نشان ميدهد.

در دوره دوم عصر حجر قديم يا کهنه سنگي مردم از اين معدن هماتيت استخراج مي کردند.روميان باستان نوآوران مهندسي معدن بودند. آن هاي روش هاي معدني را در مقياس هاي بزرگ گسترش دادند. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه معدن

فری تز در تهیه و برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه و تهیه پروپوزال همراه شما دانشجویان میباشد

اگر از نظر بخشي به صنعت و معدن توجه شود، در اين صورت با نگاهي به سهم ۱۳٫۶ درصدي از توليد ناخالص داخلي، ميتوان گفت که بخش صنعت در همين حد در اقتصاد ايران نقش دارد. با اين وجود بايد توجه کرد که اهميت بخش صنعت و معدن بيش از رقم سهم آن در اقتصاد ملي است. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه معدن

ارتباط بالايي که بين بخش صنعت و معدن و ساير بخشهاي اقتصاد ملي وجود دارد، اهميت اين بخش را افزايش ميدهد. ارتباطات پسين و پيشين بخشهاي مختلف صنعتي و معدني با يکديگر و نيز با ساير بخشهاي اقتصادي از جمله کشاورزي، نفت و انرژي و ساختمان سبب شده است تا قلمرو فعاليت بخش صنعت و اثرگذاري آن فراتر از بخش صنعت و معدن باشد.

به عنوان مثال، صنعت پتروشيمي حلقه واسط بين صنعت نفت و بخش صنعت و معدن کشور است که با طيف وسيعي از صنايع از صنايع توليد ماشينآلات، و تجهيزات و نيز صنايع ساختماني در بالادست گرفته تا صنايع خودروسازي، شيميايي و لاستيک و پلاستيک و نيز کشاورزي در پاييندست ارتباط دارد.

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه معدن

همچنين بخش ساختمان به عنوان بخشي مجزا از بخش صنعت و معدن براي تامين نيازهاي خود به صنايع توليد مصالح ساختماني نظير صنايع سيمان، صنايع فلزي، لاستيک و پلاستيک و صنايع شيميايي نيازمند است.

 

در کشاورزي نيز از ماشينآلات سرمايهاي گرفته تا مواد اوليهاي مانند کود و سم در بخش صنعت توليد ميشوند که براي توسعه و مکانيزاسيون کشاورزي ملزوماتي حياتي هستند.

از اين رو بايد گفت که اهميت بخش صنعت و معدن فراتر از سهم آن در توليد ناخالص داخلي بوده و بايد توسعه اين بخش را به عنوان محور توسعه اقتصاد کشور تعريف کرد.

علاوه بر ارتباطات پيشين و پسين بخش صنعت و معدن با ساير بخشهاي اقتصاد ايران، اين بخش از منظر توسعه و انتشار فناوري نيز اهميت بالايي دارد. فناوري شامل مولفه های مهمي از جمله ماشينآلات، نيروي انساني متخصص، اطلاعات و سازماندهي است.

 

از اين منظر بخش صنعت و معدن در کشور جايگاهي حساس دارد چرا که حداقل يکي از اين عناصر در آن در سطح بالايي از پيچيدگي فعاليت ميکنند.

بسياري از صنايع کشور که جزء صنايع با فناوري بالا محسوب ميشوند، در زير مجموعه بخش صنعت و معدن قرار دارند از جمله صنايع هوافضا، داروسازي و صنايع توليد ابزار دقيق. بديهي است که تبحر کارآفرينان ايراني در اين صنايع سبب انتشار فناوري به ساير بخشها شده و توسعه اين بخش ساير بخشها را نيز منتفع خواهد کرد.

از اين رو است که بايد به بخش صنعت و معدن نگاهي استراتژيک و راهبردي داشت.

ماشين آلات صنعتي يکي از مسيرهاي انتقال فناوري و افزايش بهرهوري هستند. با توجه به سهم ۲۵ درصدي صنايع و معادن از اقتصاد کشور، به اين ترتيب اين بخش تقريبا ۱٫۵ برابر بيش از سهمي که از توليد ناخالص داخلي دارد ماشين آلات سرمايه گذاري شده در کشور را به کار گرفته است.

در پايان بايد گفت که توسعه صنعتي توسعه همهجانبه اقتصادي را در بر دارد و از سوي ديگر دستيابي به توسعه صنعتي نيز نيازمند وجود يک راهبرد توسعه منسجم و عملياتي و نيز عزم جدي ملي براي حرکت در آن مسير است.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)