موسسه علمی پژوهشی فری تز

آموزش نرم افزار های رشته مهندسی کشاورزی

آموزش نرم افزار های رشته مهندسی کشاورزیReviewed by امیر میرهادی on Sep 18Rating: 5.0انجام پایان نامه کشاورزیانجام پایان نامه مهندسی کشاورزی کشور ايران با وجود 37 ميليون هکتار اراضي داراي قابليت کشاورزي، 18 تا 100 ميليارد متر مکعب منابع آبي قابل استفاده و گسترش و تنوع آب و هوايي در 14 اقليم گوناگون، پتانسيل بسيار خوبي در بخش کشاورزي دارد.
انجام پایان نامه مهندسی کشاورزی

انجام پایان نامه مهندسی کشاورزی

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه مهندسی کشاورزی

کشور ايران با وجود ۳۷ ميليون هکتار اراضی دارای قابليت کشاورزی، ۱۸ تا ۱۰۰ ميليارد متر مکعب منابع آبی قابل استفاده و گسترش و تنوع آب و هوايی در ۱۴ اقليم گوناگون، پتانسيل بسيار خوبی در بخش کشاورزی دارد. البته برای توسعه اين بخش مهم که به حق آن را محور توسعه اقتصادی کشور تلقی کرده‌اند، بايد از کشاورزی سنتی فاصله گرفت و با بهره‌گيری از دانش کشاورزی، به کشاورزی مکانيزه نزديک شد. دانش و تخصصی که در گرايش‌های مختلف مهندسی کشاورزی آموزش داده می‌شود.

 

اين رشته در سه گرايش آب، اقتصاد کشاورزی و ماشين‌های کشاورزی از بين داوطلبان گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی دانشجو می‌پذيرد.

 

توانايی‌های لازم

مهندسيی کشاورزی دارای ۱۰ گرايش‌ است‌ که‌ در اين‌ ميان‌ سه‌ گرايش مهندسی آب‌، مهندسی اقتصاد کشاوری و مهندسی ماشين‌های کشاورزی از بين‌ داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشی رياضی و فنی دانشجو می‌پذيرند. به‌ عبارت‌ ديگر در اين‌ سه‌ گرايش‌ دانشجويان‌ بايد بر دروس‌ رياضی و فيزيک‌ مسلط‌ بوده‌ و بتوانند بخوبی تجزيه‌ و تحليل‌ کرده‌ و محاسبه‌ کنند و از عهده‌ دروس‌ مهم‌ اين‌ رشته‌ از قبيل‌ نقشه‌برداری يا استاتيک‌ برآيند. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه مهندسی کشاورزی

 

موقعيت‌ شغلی در ايران‌

در کشور ما کشاورزی محور توسعه‌ شناخته‌ شده‌ است‌ و محور کشاورزی نيز آب‌ است‌. پس‌ بايد در اين‌ زمينه‌ سرمايه‌گذاری کنيم‌. هر چند که‌ در زمينه‌ منابع‌ آب‌ سرمايه‌گذاری بسياری خوبی شده‌ است‌ و اين‌ سرمايه‌ گذاری ادامه‌ نيز دارد تا جايی که‌ به‌ جرات‌ می‌توانيم‌ بگوييم‌ که‌ اگر زمانی در مملکتمان‌ پولی براي‌ راهسازی نداشته‌ باشيم‌، حتماً پولی برای استحصال‌ و توزيع‌ آب‌ کنار خواهيم‌ گذاشت‌.

بنابراين‌ فارغ‌التحصيلان‌ رشته‌ کشاورزی بازار کار خوبی دارند و در آينده‌ بازار کار آنها بهتر نيز خواهد شد. در حال‌ حاضر نيز فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ در بخش‌ خصوصی، وزارت‌ نيرو، وزارت‌ جهاد کشاورزی، مهندسين‌ مشاور آب‌ و خاک‌، پيمانکاری‌های مختلف‌ و شيلات‌ زمينه‌ کاری دارند. برای مثال‌ در بخش‌ شيلات‌، طراحی استخر برای پرورش‌ ماهی در حيطه‌ کار مهندسين‌ آب‌ است‌. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی

 

درس‌های اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل :

دروس‌ مشترک‌ در‌ گرايش‌های آب‌، اقتصاد کشاورزی و ماشين‌های کشاورزی:

 • فيزيک‌ عمومی
 • رياضيات‌ عمومی
 • شيمی عمومی
 • آمار و احتمالات‌
 •  برنامه‌نويسی کامپيوتر
 • هواشناسی
 • آبياری عمومی
 •  اقتصاد کشاورزی
 • خاک‌شناسی عمومی
 • زراعت‌ عمومی
 • مساحي‌ و نقشه‌برداری
 • باغبانی عمومی
 • عمليات‌ کشاورزی
 • زراعت‌ غلات‌
 • آشنايی با کامپيوتر

 

دروس‌ تخصصي‌ مهندسي‌ کشاورزي‌ آب

استاتيک‌، مقاومت‌ مصالح‌ ، هيدروليک‌ ، نقشه‌برداری ، طراحی سيستم‌های آبياری ، اصول‌ زهکشی ، هيدرولوژی آب‌های سطحی ، آب‌های زيرزمينی، مهندسی زهکشی، پمپاژ و ايستگاه‌های پمپاژ، تامين‌ آب‌ شرب‌ روستاها، مصالح‌ و روش‌های ساختمانی، هيدروليک‌ انهار، طراحی ساختمان‌های انتقال‌ آب‌، حفاظت‌ آب‌ و خاک‌ ، اقتصاد مهندسی. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

 

گرايش اقتصاد کشاورزی

مهندسی اقتصاد کشاورزی، قوانين‌ کلان‌ اقتصاد را در بخش‌ کشاورزی پياده‌ می‌کند تا بتوان‌ از امکانات‌ و منابع‌ موجود بهترين‌ استفاده‌ را کرد و بيشترين‌ سود را به‌ دست‌ آورد. به‌ عبارت‌ ديگر در اين‌ علم‌ مسائل‌ اقتصادی در بخش‌ کشاورزی اعمال‌ می‌شود تا با استفاده‌ از منابع‌ موجود اعم‌ از زمين‌، آب‌، کود، بذر، نيروی انسانی و سرمايه‌ حداکثر محصول‌ و حداکثر سود به‌ دست‌ آيد. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه دکتری کشاورزی

“برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه مهندسی کشاورزی” اين‌ رشته‌ تلاش‌ می‌کند از يک‌ سو فعاليت‌ کشاورزان‌ و مديران‌ واحدهای کشاورزی را بهينه‌ کند و از سوی ديگر در بهبود برنامه‌ريزی سياستمداران‌ و مديران‌ دولتی در بخش‌ کشاورزی نقش‌ داشته‌ باشد.

درباره تفاوت دو رشته اقتصاد گرايش اقتصاد کشاورزی و مهندسی کشاورزی، گرايش اقتصاد کشاورزی بايد گفت که هر چند دروس اختصاصی هر دو رشته يکی است، اما دانشجويان رشته اقتصاد گرايش اقتصاد کشاورزی پايه رشته تحصيلیشان بر علم اقتصاد استوار است و دانشجويان رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی پايه دروسشان بر دانش کشاورزی استوار شده است به عبارت ديگر دانشجوی اقتصاد کشاورزی با دانش کشاورزی و عوامل طبيعی از قبيل آب، خاک و هوا آشنايی لازم را ندارد.

 

توانايی‌های لازم 

دانشجويی که‌ به‌ کشاورزی علاقه‌ دارد و از کار و فعاليت‌ در مزارع‌ و دامداری‌ها لذت‌ می‌برد، می‌تواند در اين‌ رشته‌ پيشرفت‌ کند چون‌ يک‌ فارغ‌التحصيل‌ مهندسی اقتصاد کشاورزی نمی‌تواند از محيط‌های روستايی و قطب‌های توليد کشاورزی فاصله‌ بگيرد و در پشت‌ ميز، محاسبات‌ اقتصادی خود را انجام‌ دهد. همچنين دانشجوی اين رشته بايد در درس رياضی توانمند باشد تا بتواند به خوبی محاسبه کرده و اطلاعات به دست آمده را تجزيه و تحليل کند.

 

موقعيت‌ شغلی در ايران‌ 

متأسفانه‌ در کشور ما جايگاه‌ فارغ‌التحصيلان‌ مهندسی کشاورزی و از جمله‌ مهندس‌ اقتصاد کشاورزی به‌ درستی مشخص‌ نيست‌ و در حال‌ حاضر ۴۰ هزار مهندس‌ کشاورزی بيکار در کشور داريم‌ که‌ از دانشگاه‌های دولتی و آزاد فارغ‌التحصيل‌ شده‌اند. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه دکترا مهندسی کشاورزی

البته‌ اين‌ به‌ آن‌ معنا نيست‌ که‌ فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ هيچ‌ موقعيت‌ کاری ندارند بلکه‌ فارغ‌التحصيل‌ اين‌ رشته‌ در صورت‌ توانمندی می‌تواند در شرکت‌های خصوصی طرح‌های اقتصادی و کشاورزی ارائه‌ دهد يا در جهاد کشاورزی به‌ برنامه‌ريزی کوتاه‌ مدت‌، ميان‌ مدت‌ و بلند مدت‌ براي‌ واحدهای کشاورزی مثل‌ مزارع‌، مرغداری‌ها و کارخانه‌های صنايع‌ غذايی بپردازد يا در مورد علل‌ موفقيت‌ و عدم‌ موفقيت‌ واحدهای مختلف‌ کشاورزی و نحوه‌ سرمايه‌گذاری در زمينه‌ محصولات‌ کشاورزی تحقيق‌ کند.

 

دروس‌ تخصصی مهندسی اقتصاد کشاورزی

 • بازاريابی محصولات‌ کشاورزی
 • اقتصاد خرد، اقتصاد کلان‌
 • اقتصاد رياضی
 • اقتصاد سنجي‌
 • مديريت‌ مزرعه‌
 • اقتصاد منابع‌ طبيعی
 • تهيه‌ و ارزيابی طرح‌های کشاورزی
 • روش‌ تحقيق‌
 • اقتصاد توسعه‌ و سياست‌ کشاورزی
 • حسابداری
 • اقتصاد توليد

 

گرايش‌ ماشين‌های کشاورزی:

محاسبه ماشين‌های مورد نياز برای يک مزرعه و نگهداری و رسيدگی به تعميرات و برنامه‌ريزی برای زمان و نحوه کار ماشين‌های مورد نظر به وسيله فارغ‌التحصيل اين رشته انجام می‌گيرد. به‌ عبارت‌ ديگر مهندسی ماشين‌های کشاورزی، کاربرد مهندسی مکانيک‌ در کشاورزی است‌ و هدف‌ آن‌ تربيت‌ کارشناسانی است‌ که‌ بتوانند در زمينه‌های کاربرد، نگهداری، تعمير و ترويج‌ ماشين‌های کشاورزی، برنامه‌ريزی منطقه‌ای، مکانيزاسيون‌ کشاورزی و مجری و ارزياب‌ پروژه‌های عملياتی فعاليت‌ نمايند.

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه مهندسی کشاورزی

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)