موسسه علمی پژوهشی فری تز

انواع نمونه گیری در پایان نامه

نمونه گیری در پایان نامه از اهمیت بسیاری برخوردار است. شما نباید سعی کنید از تمامی روش های نمونه گیری در انجام پایان نامه خود صحبت کنید بلکه باید تنها درباره روش نمونه گیری خودتان توضیح دهید. البته بسیار مهم است که شما تمامی روش های نمونه گیری را بشناسید زیرا این کار پیش نیاز انجام پایان نامه است و بدون دانستن این روش ها ممکن است دچار اشتباهاتی شوید. در این مقاله قصد داریم تا درباره انواع روش های نمونه گیری در پایان نامه صحبت کنیم. پس با ما همراه باشید.

از ویژگی های یک نمونه خوب این است که به خوبی معرف جامعه بوده و امکان تعمیم نتایج نمونه به جامعه وجود داشته باشد.

 

انواع روش های نمونه گیری

  • نمونه گیری تصادفی ساده
  • نمونه گیری تصادفی طبقه ای
  • نمونه گیری غیر تصادفی
  • نمونه گیری منظم

در ادامه مطلب سعی می‌کنیم هر یک از این روش ها را به اختصار توضیح دهیم.

 

نمونه گیری تصادفی ساده

این روش نمونه گیری طوری است که تمامی افراد جامعه آماری شانسی برابر را برای انتخاب شدن داشته باشند. نمونه گیری تصادفی ساده شامل تعریف آماری، شناختن اعضای جامعه آماری و انتخاب به طور کاملا تصادفی از نمونه با استفاده از جدول اعداد تصادفی است.

این روش نمونه گیری یکی از بهترین روش ها برای به دست آوردن یک نمونه آماری که جامعه را تعریف کند است.

 

نمونه گیری تصادفی طبقه ای

در این روش زیر گروه های انتخاب شده دقیقا به همان نسبتی که در جامعه وجود دارند در نمونه آماری نمایش داده می‌شوند. اگر قصد داشته باشیم زیر گروه ها را با یکدیگر مقایسه کنیم این روش نمونه گیری بهترین روش است. یعنی اگر شما قصد داشته باشید عملکرد گروه های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید نمونه ها باید تعدادی برابر داشته باشند.

مراحل نمونه گیری در این روش دقیقا مانند نمونه گیری تصادفی است تنها تفاوت در این است که به جای انتخاب نمونه از کل جامعه، نمونه ها از زیر گروه های مختلف انتخاب میشوند.

 

نمونه گیری منظم

در این نمونه گیری، اسامی نمونه از لیستی که در آن اسامی جامعه با شماره گذاری وجود دارد اگر از مضرب n باشند انتخاب می‌شود. مقدار n بستگی به بزرگی لیست و اندازه نمونه مورد نظر دارد. برای مثال اگر n برابر ۳ باشد، از هر ۳ نفر یکی انتخاب می‌شود.

 

نمونه گیری غیر تصادفی

شاید نمونه گیری تصادفی بهترین روش نمونه گیری برای داشتن نتایجی بدون سو گیری باشد ولی همیشه برای محققان امکان داشتن چنین نمونه ای وجود ندارد. به همین دلیل باید از روش نمونه گیری غیر تصادفی استفاده کنند. روش نمونه گیری غیر تصادفی خود شامل دو روش زیر می‌شوند:

  1. نمونه گیری در دسترس
  2. نمونه گیری هدفمند

 

نمونه گیری در دسترس

هر کسی که در لحظه انتخاب نمونه وجود دارد در نمونه قرار می‌گیرد به این روش نمونه گیری در دسترس می‌گویند. یعنی باید از افراد موجود یا گروه های داوطلب استفاده کرد. به همین دلیل تعمیم نتایج این نمونه به کل جامعه کمی سخت است. بهترین کار این است که همیشه سعی کنید نمونه خود را به نحوی انتخاب کنید که از تنوع برخوردار باشد.

 

نمونه گیری هدفمند

این روش یعنی محقق بر اساس تجربه و دانش خود جامعه را انتخاب می‌کند. برای مثال گروهی از مدارس خاص را بین مدارس مطالعه می‌کنند. در تحقیقات کیفی بیشتر نمونه ها هدفمند هستند اما به این معنا نیست که در تحقیقات کمی از نمونه گیری هدفمند استفاده نمی‌شود.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)