موسسه علمی پژوهشی فری تز

ایمونولوژی

ایمونولوژیReviewed by Admin on Sep 18Rating:

معرفي رشته ايمني شناسي (ايمونولوژي)
رشته ايمني شناسي -بخاطر پيشرفت هاي زياد در چند دهه اخير در زمينه ايمني شناسي (Immunology) و انبوه دانش اطلاعات نظري و عملي که در اين رشته علمي فراهم گرديده است، علم ايمني شناسي بعنوان يک رشته علمي مجزا و مستقل از ساير علوم پايه شناخته شده است و در اکثر دانشگاههاي معتبر دنيا دوره هاي آموزشي که منتهي به دانشنامه هاي علمي در سطح کارشناسي ارشد و بالاتر مي شود داير گرديده است.

در ايران نيز به منظور تأمين نيروي انساني عالم و متعهد در رشته ايمني شناسي و انجام خدمات تشخيص آزمايشگاهي بيماريها و دستيابي به راههاي تحقيق و تتبع در اين علم و نيل به خودکفائي علمي، دور کارشناسي ارشد ايمني شناسي در دانشگاههاي واجد شرايط داير مي گردد.

تعريف و هدف:
اين دوره يکي از دوره هاي آموزشي علوم پايه در گروه پزشکي در مقطع کارشناسي ارشد است و هدف آن تربيت افراد در سطح کارشناسي ارشد (فوق ليسانس) براي انتقال و آموزش اطلاعات و معلومات ايمني شناسي عملي به ديگران با استفاده از روشهاي گفتاري و آزمايشگاهي و کسب توانائي در تفسير و تعريف دقيق از پديده ها و واکنشهاي ايمونولوژي است.

همچنين در اين رشته دانشجويان در زمينه تکنيکهاي مختلف ايمونولوژي که در تشخيص بيماريها بکار مي‌رود آموزش کافي مي بينند تا بتوانند در تشخيص آزمايشگاهي بيماريها در مراکز پزشکي، آموزشي و پژوهشي خدمت نمايند و با روش هاي نظري و عملي تحقيق آشنا مي گردند تا بتوانند با استفاده از دانش خود در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي همکاري نمايند.

طول دوره رشته ايمني شناسي (ايمونولوژي) :
طول متوسط دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته ايمني شناسي ? سال است و دانشجويان بايستي موضوع تحقيقات مربوط به پايان نامه تحصيلي خود را حداکثر تا پايان سال اول تحصيلي مشخص نمايند. با مقررات و آئين نامه هاي آموزشي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته براي اين دوره نيز اجرا مي گردد.

واحدهاي درسي رشته ايمني شناسي (ايمونولوژي):
تعداد واحدهاي اين دوره ?? واحد مي باشد و در صورت لزوم دانشجو علاوه بر اين واحدها، بايد برحسب نياز با نظر اساتيد گروه در چهارچوب مصوب شوراي عالي برنامه ريزي، مقدمتاً برخي يا تمام واحدهاي دروس کمبود يا جبراني مندرج در اين برنامه را بگذراند.
– دروس الزامي ?? واحد
– دروس اختياري ? واحد
– پايان نامه ? واحد

نقش و توانايي:
دانشجوياني که اين دوره کارشناسي ارشد را با موفقيت به پايان مي رسانند در آزمايشگاههاي مراکز درماني و بهداشتي در امر تشخيص آزمايشگاهي بيماريهاي عفوني و غيرعفوني خدمت خواهند بود مي توانند پروژه هاي تحقيقاتي را به اجراء بگذرانند، علاوه بر آن فارغ التحصيلان کارشناسي ارشد ايمني شناسي مي توانند درصورت داشتن صلاحيتهاي لازم آموزش عملي (آزمايشگاهي) ايمني شناسي را در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي ديگر عهده دار شوند.

ضرورت و اهميت رشته ايمني شناسي (ايمونولوژي) :
الف– نياز جامعه به نيروي انساني آموزش ديده در زمينه ايمني شناسي تا بتوانند تشخيص آزمايشگاهي بيماريها را تا آنجا که مربوط به سنجش و ارزيابي متغيرهاي سلولي و ملکولي سيستم ايمني بدن مي گردد با دقت لازم و استاندارد مطلوب عهده دار شوند.

ب – نياز جامعه در پزشکي جامعه نگر به افراد با تحصيلات عالي در رشته ايمني شناسي براي مسائل مربوط به پيشگيري از بيماريها با واکسيناسيون، ارزيابي واکسيناسيون و مصونيت، تحقيق در کارآئي واکسن هاي جديد، توليد و ساخت واکسن ها، آنتي ژن ها، آنتي سرمها، آنتي باديهاي منوکلونال و ساير فرآورده هاي ايمونولوژيک.

ج – انجام خدمات پژوهشي در مراکز دانشگاهها و مؤسسات و مراکز تحقيقاتي و آموزش ايمونولوژي عملي (آزمايشگاهي) به دانشجويان در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي در صورت داشتن شرايط لازم.

آزمون کارشناسي ارشد:
دروس امتحاني و ضرايب:
?- ايمني شناسي عمومي (?)
?-بيوشيمي (?)
?-ميکروب شناسي (?)
?-زيست شناسي سلولي ومولکولي (?)
?- زبان عمومي (?)

مدارک تحصيلي مورد پذيرش:
کارشناسي رشته هاي: علوم آزمايشگاهي، زيست شناسي ( گرايشهاي جانوري، سلولي و مولکولي، ميکروبيولوژي، عمومي و ژنتيک) ايمني شناسي، باکتري شناسي، بيوشيمي، ميکروب شناسي، فيزيولوژي، اگل شناسي، ويروس شناسي***

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)