موسسه علمی پژوهشی فری تز

برق مخابرات

برق مخابراتReviewed by Admin on Sep 15Rating:

دوره کارشناسي ارشد مهندسي مخابرات ICT مجازي مرکب از دروس نظري و کار تحقياتي درزمينه مخابرات است. هدف از ايجاد اين دوره و معرفي اين رشته در اين بخش پورتال آسموني، تربيت دانش آموختگاني است که با فعاليت در زمينه هاي برنامه ريزي، طرح و پياده کردن شبکه هاي مخابراتي و طرح و ساخت تجهيزات و مدارات مخابراتي، بتوانند بنحو موثري پاسخگوي نيازها و کمبودهاي کشور باشند. فارع التحصيلان اين دوره ميتوانند علاوه بر کار آموزشي يا پژوهشي در دانشگاهها، در سطح مراکز تحقيقاتي، صنايع مخابراتي والکترونيکي، شرکت مخابرات، ارتش و سپاه، صدا و سيما، وزارت نفت، راه و ترابري و ديگر ارگانهايي که در سطح وسيع با مسائل مخابراتي روبرو هستند. فعاليت نمايند. طول دوره و شکل نظام حداقل طول اين دوره ۳ نيمسال است، بدين معني که دانشجوياني که ناچار به گرفتن دروس جبراني نيستند، چنانچه کار درسي و تحقيقاتي خود را بنحو مطلوبي انجام دهند، مي توانند دوره را در ۳ نيمسال به پايان برسانند. نظام آموزشي آن واحدي است و مدت تدريس ۱ واحد نظري ۱۷ ساعت و ۱ واحد آزمايشگاهي ۵۱ ساعت مي باشد. تعداد واحدهاي درسي دانشجو براي تکميل دوره کارشناسي ارشد ICT بصورت مجازي بايد حداقل۳۲ واحد درسي و تحقيقاتي بشرح زير با موفقيت بگذراند. اصلي ۲۷ واحد سمينار ۲ واحد پروژه تحقيق ۳ واحد جمع ۳۲ واحد علاوه بر موارد فوق، هر دانشجو اين دوره که قبلاً در دوره کارشناسي يا ليسانس، دروس جبراني رانگذرانده باشد، بايد با موفقيت آنها را بگذراند، از دروس جبراني واحدي به دانشجو تعلق نمي گيرد. تعداد دروس : ۳۲ واحد شامل ۱۲ واحد اجباري، ۱۲ واحد اختياري، ۲ واحد سمينار و ۶ واحد پروژه دروس اجباري : ۴ درس از ۵ درس زير : ۱- پردازش سيگنال ديجيتال ۲- الکترومغناطيس کاربردي ۳- شبکه مخابرات داده ها ۴- تئوري مخابرات ديجيتال ۵- طراحي مدارات و زير سيستم هاي راديوئي دروس اختياري : بر مبناي دروس پيوست دروس جبراني دروس زير از دوره کارشناسي مهندسي برق (گرايش مخابرات) با نظر کميته تحصيلات تکميلي، به عنوان دورس جبراني دوره محسوب مي شوند: مخابرات ۲ ۳ واحد ميدانها و امواج ۳ واحد الکترونيک ۳ ۳ واحد مدارهاي مخابراتي ۳ واحد اصول ميکرو کامپيوتر يا اجزاء کامپيوتر ۳ واحد شرايط گزينش دانشجو : دوره هاي کارشناسي پيشنياز : اين دوره در اساس براي فارغ التحصيلان کارشناسي مهندسي برق (گرايش مخابرات) برنامه ريزي شده است، ليکن فارغ التحصيلان ديگر گرايش هاي کارشناسي مهندسي برق (الکترونيک، کنترل و قدرت و ….) کارشناسي هاي مهندس الکترونيک، کنترل و قدرت و نيز کارشناسي هاي کامپيوتر و فيزيک مي توانند در آن شرکت نمايند، مشروط بر آنکه دروس« جبراني » تعيين شده را با موفقيت بگذرانند. آزمون ورودي : آزمون ورودي بطور کتبي از دروس پايه، اصلي و تخصصي کارشناسي مهندسي برق (گرايش مخابرات)، مي باشد ليکن بنحوي تنظيم مي گردد که کسانيکه دروس تخصصي مخابرات را نگذرانده اند. اما پايه قوي در يکي از دوره هاي کارشناسي پيش نياز را دارند، امکان موفقيت در آنرا داشته باشند.دانستن يک زبان خارجي علمي: تسلط بر يک زبان خارجي علمي به نحوي که دانشجو بتواند بسهولت از متون علمي آن زبان استفاده نمايد، ضروري است. مصاحبه تخصصي : گروه آموزشي ممکن است در صورت تشخيص با کسانيکه در آزمون ورودي موفق شده اند، در زمينه هاي تخصصي، مصاحبه شفاهي بعمل آورد. سمينار مخابرات : سمينار مخابرات شامل قسمتهاي زير مي باشد : ۱- معرفي زمينه هاي تحقيقاتي جاري، مشکلات و مسائل کشور در زمينه مخابرات. ۲- معرفي زمينه هاي تحقيقاتي که دانشجويان ممکن است پروژه خود را از ميان آنها برگزينند. ۳- تهيه گزارش توسط هر دانشجو و ارائه آن در يک سمينار. آينده شغلي و بازارکار رشته مخابرات فارغ التحصيلان رشته مخابرات گزينه هاي متنوعي جهت اشتغال به کار در ايران پيشروي خود دارند: ۱- طراحي و ارتقاء شبکه هاي مخابراتي ( کار در دفتر) در اين خصوص يک مهندس مخابرات ميبايستي آشنا به مباحثي نظير محاسبه لينکهاي راديويي نقطه به نقطه (PTP) / يک نقطه به چند نقطه (PMP) ، شبکه هاي سلولي (GSM/TETRA) ، تخصيص کانال، استانداردهاي مخابراتي ، پروتکل ها ، سيستم اسکادا، فيبر نوري و WiMax باشد. ۲- اجراي پروژهاي مخابراتي (کار در سايت) برخلاف تصور، عموما” بيشتر پروژهاي مخابراتي در نواحي دور از شهر (مناطق مرتفع و بياباني، سايتهاي نفت و گاز و ..) اجرا ميشوند ، بنابراين نياز به افراد متخصصي است که بتوانند دور از خانه و خانواده به کار بپردازند. يک مهندس سايت ميابيستي توانايي نصب ، برنامه ريزي و راه اندازي تجهيزات مخابراتي (و الکتريکي) را داشته باشد. آشنايي با سيستمها و تجهيزات، توانايي سرپرستي گروه، کار در ارتفاع (دکل هاي مرتفع مخابراتي) ،اصول قانون کار، قردادها ، مسائل مديريتي و مالي از ديگر قابليتهايي است که يک مهندس سايت مخابرات ميبايستي دارا باشد. البته بسياري ازاين مسائل با استفاده تجربيات ديگران و مطالعه و تلاش قابل کسب کردن هستند. ۳- نظارت و مشاوره جهت طراحي و اجراي پروژه هاي مخابراتي (کار در دفتر و سايت) تمامي پروژهاي مخابراتي نيازمند متخصصيني هستند که بر نحوه طراحي و اجرا نظارت داشته باشند و در صورت نياز با مشاوره ، پروژه را به سوي اهداف پيش بيني شده هدايت کنند، چرا که عموما” کارفرما اطلاعات کافي در مورد مسائل ريز فني و حتي نيازهاي آينده خود ندارد. آينده نگري جهت طراحي و اجراي پروژه هاي مخابراتي از مسائل مهم ميباشد که شامل خريد تجهيزات ، تخصيص فضا مناسب براي تجهيزات و سيستم تغذيه است. ۴- تحقيق و توسعه (کار در آزمايشگاه و کارخانه) کارخانه ها و شرکتها توليد کننده لوازم الکترونيکي و مخابراتي نيازمند متخصصيني ميباشند که توانايي طراحي و ساخت مدارات و تجهيزات مخابراتي را داشته باشند و بتوانند توليدات آنان را ارتقاء دهند . از اين ميان مي توان به کارخانه هاي ساخت تجهيزات مخابراتي، آنتن ، تلوزيون و موبايل را نام برد. ۵- سوپروايزري، تعمير و نگهداري ( کار دردفتر و سايت) تمامي ارگانهاي دولتي و خصوصي جهت پشتيباني فني تجهيزات مخابراتي خود به افرادي نياز دارند تا در صورت هر گونه بروز خرابي و اختلال در کار اين ادوات بتوانند به رفع مشکل و تعمير سيستم بپردازند . معمولا در بسياري از ارگانها نظير شرکتهاي عملياتي نفت و گاز، پتروشيمي ، شرکت مخابرات، ارگانهاي نظامي قطع ارتباط همانند يک فاجعه است . ۶)مديريت پروژه سيستمهاي مخابرتي (کار در دفتر) هر پروژه مخابراتي نيازمند يک مهندس مخابرات بعنوان مدير پروژه است. يک مدير پروژه ميبايستي آشنا با مباحث اصول قراردادها، مديريت فني، منابع انساني و مالي، زمانبندي پروژه، خريد تجهيزات، مسائل فني پروژه، گزينش و آموزش پرسنل باشد . وظيفه مديريت پروژه ، مديريت و هماهنگي بين تمامي گروههاي کاري و پرسنل در دفتر و سايت ميباشد . معمولا افرادي که سابقه و تجربه طولاني در پروژه هاي مخابراتي دارند به اين سطح از مديريت ميرسند . نکته مهم در تمامي گروه هاي کاري اين است که شخص بايد اين قابليت را داشته باشد که در يک تيم کار کند. اشتراک اين مطلب در شبکه هاي اجتماعي

 
کارشناسي ارشد مهندسي مخابرات
معرفي رشته :

هدف از مخابرات ارسال و انتقال اطلاعات از نقطه‌اي به نقطه ديگر است که اين اطلاعات مي‌تواند صوت، تصوير يا داده‌هاي کامپيوتري باشد. مخابرات گرايشي از مهندسي برق است که در حوزه ارسال و دريافت اطلاعات از روش‌هاي موجي و مخابراتي فعاليت مي‌کند. کارشناسي ارشد مهندسي برق گرايش مخابرات با ارائه نظريه ها و مباني لازم جهت ايجاد ارتباط بين دو يا چند کاربر، انجام عملي فرايندها را به طور بهينه ممکن مي سازد.

مهندسي مخابرات با ممکن ساختن ايجاد ارتباط پرسرعت? امن و آسان بين دو يا چند کاربر در مکان‌هاي مختلف، زندگي انسان را متحول ساخته است. از آثار گسترش مهندسي مخابرات مي‌توان به راديو و تلويزيون? اينترنت و ماهواره‌هاي ارتباطي و يا تحقيقاتي(مخابرات فضايي) اشاره کرد.

به طور کلي توانايي هاي فارغ التحصيلان کارشناسي ارشد مهندسي برق گرايش مخابرات در طراحي مدارهاي ، مخابرات سيار، فيبر نوري، سيستم‌هاي كدينگ و رمزنگاري، طراحي انواع فرستنده‌ها و گيرنده‌هاي مخابراتي، تجهيز، تعمير و بهينه‌سازي شبكه‌هاي مخابراتي، طراحي آنتن‌ها، سيستم‌هاي بي‌سيم، رادارها و دكل‌هاي مخابراتي مي باشد.

مهندسي مخابرات در مقطع ارشد خود به زير گرايشهاي مخابرات ميدان و موج – سيستم – امن و رمز نگاري – شبکه هاي مخابراتي – مخابرات نوري تقسيم مي شود. با توجه به دفترچه ارشد ۹۴ گرايشهاي فوق به عنوان گرايشهاي مستقل از رشنه مهندسي برق درج شده اند.

در ادامه براي آشنايي بيشتر متقاضيان انتخاب رشته کنکور ارشد و نيز افرادي که در بازار کار به دنبال آينده شغلي بهتري هستند، اطلاعات بيشتري شامل: برنامه درسي(سرفصل دروس) و واحدهاي کارشناسي ارشد مهندسي برق گرايش مخابرات ، دانشگاه هاي داراي رشته کارشناسي ارشد مهندسي برق گرايش مخابرات ، معرفي ساير گرايشهاي ارشد و دکتراي مهندسي برق (به منظور ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر آموزش عالي)، بازارکار، وضعيت استخدام و آينده شغلي رشته کارشناسي ارشد برق گرايش مخابرات ارايه مي شود.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)