موسسه علمی پژوهشی فری تز

تولید صنعتی

تولید صنعتیReviewed by Admin on Sep 14Rating:

گرايش توليد صنعتي
(تعريف ، دروس تخصصي و اختياري ، برنامه پيشنهادي ترم به ترم)

هدف از اين گرايش، تربيت کارشناساني است که بتوانند به تجزيه و تحليل و حل مسايلي از قبيل برنامه‏ريزي و کنترل توليد، کنترل کيفيت، افزايش کارآيي توليد و طرح ريزي واحدهاي توليدي بپردازند.
اشتغال: دانش آموختگان (فارغ التحصيلان) اين گرايش، مي توانند در زمينه هاي زير، کار نمايند:
بررسي مسايل توليدي به صورت نظام يافته و ارايه راه حل، تأمين مواد اوليه و نيمه ساخته، بهره گيري مناسب از فضا، تجهيزات، نيروي انساني و زمان، برنامه ريزي توليد، طرح مناسب روش کار، کنترل کيفيت آماري محصولات، افزايش کارايي توليد و پايين آوردن قيمت تمام شده، ارايه طرح هاي توسعه کارخانه و… . به عبارتي ديگر، فارغ التحصيلان اين گرايش، در بخش هاي مهندسي توليد، مهندسي صنايع، برنامه ريزي و کنترل توليد، طرح و توسعه کارخانجات و مؤسسات توليدي و نيز واحدهاي ستاد طرح و برنامه و بهره برداري و وزارتخانه هاي مربوطه (وزارت صنايع) مي توانند به کار بپردازند.
ضرورت و اهميت:از آنجا که در توليد صنعتي، به فن بکارگيري مهارت هاي تکنيکي اقتصادي و استفاده مؤثر از نيروي انساني، زمان، ماشين آلات و تجهيزات، سرمايه، ساختمان و مواد، بالا رفتن کيفيت و… پرداخته مي شود، عدم اطلاع صحيح از موارد فوق، ضرورت و اهميت اين گرايش را روشن مي سازد.
آشنائي با دروس تخصصي:
مهندسي فاکتورهاي انساني:اين درس، نظري است و در آن با سيستم هاي انسان- ماشين، شناخت فيزيکي انسان، رابطه بدن با دستگاهها، طراحي مناسب وسايل- که در آن شرايط بدن انسان در نظر گرفته شود و… ، آشنا خواهيد شد. اين درس مي تواند آزمايشگاه و پروژه داشته باشد.
برنامه ريزي توليد:اين درس، يکي از دروس شاخص و از مهم ترين دروس تخصصي شماست که داراي يک پروژه عملي نيز مي باشد. در اين درس، با برنامه ريزي بلندمدت و ميان مدت، مدل هاي ايستا و پويا، برنامه ريزي عمليات و… آشنا خواهيد شد.
کنترل موجودي ۲ :در اين درس با مباحث تکميلي موجودي ۱، آشنا مي شويد. مواردي مثل روش ها و مدل هاي خاص پيش بيني ، برنامه ريزي کلي توليد و ظرفيت، روش MRP و… آشنا مي شويد.
کاربرد کامپيوتر:هدف از اين درس، بالا بردن سطح علمي و افزايش توانايي دانشجويان در استفاده از نرم افزارهاي مهندسي صنايع است. البته در حال حاضر، بسته به شرايط مختلف و در دانشگاه هاي مختلف، نرم افزارهاي متنوعي تدريس مي گردد.

برنامه ريزي نگهداري و تعميرات:اين درس نيز، يکي از دروس شاخص اين گرايش است. در اين درس، با روش هاي مديريت نگهداري از ماشين آلات، مدل هاي زماني تعميرات پيشگيرانه آنها، استفاده بهينه از دوره عمر دستگاه و ايجاد سيستم نگهداري و تعميرات آشنا مي شويد. اين درس داراي يک پروژه عملي است.
اصول مديريت:در اين درس، با مديريت، تاريخچه، اصول مديريت، برنامه ريزي و مدل هاي آن، سازماندهي، سازمانها، عوامل انساني در مديريت، کنترل و روش هاي آن و… آشنا خواهيد شد.
زبان تخصصي :اين درس، جزو دروس تخصصي هر چهار گرايش است و ضمناً ، از موارد امتحاني کنکورکارشناسي ارشد نيز مي باشد. در اين درس، مطالب متنوعي از دروس مختلف مهندسي صنايع، در قالب دروس انگليسي بيان مي شود.
پروژه طراحي ايجاد صنايع:در اين درس (که بخش عملي آن در واقع، همان پروژه پاياني خواهد بود)، با مراحل کامل طراحي يک واحد صنعتي، از امکان سنجي اقتصادي تا ايجاد واحد صنعتي آشنا مي شويد و يک پروژه عملي نيز، تحويل خواهيد داد.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)