موسسه علمی پژوهشی فری تز

دامپزشکی

دامپزشکیReviewed by Admin on Sep 17Rating:

امروزه در دنيا علي‌رغم پيشرفت‌هايي که در زمينه‌هاي مختلف صورت گرفته است، هنوز هم مسأله غذا از نظر اجتماعي و اقتصادي در درجه اول اهميت قرار دارد و به عنوان يک مسأله استراتژيک مطرح است. به طوري که موقعيت يک کشور را با سطح و نوع غذاي مردم آن کشور محک مي‌زنند. بدون شک در ميان مواد غذايي آنچه بسيار اهميت دارد و جزولاينفک مواد غذايي روزانه است، پروتئين حيواني است که از طريق دام تهيه مي‌شود.

از همين‌جا مي‌توان به اهميت دانش دامپزشکي پي ببرد زيرا دامپزشکي‌ علم‌ شناخت‌ بيماري‌هاي‌ دامي‌ اعم‌ از بيماري‌هاي‌ مشترک‌ بين‌ انسان‌ و حيوان‌ يا بيماري‌هاي‌ خاص‌ دام‌، پيشگيري‌ از بيماري‌ها، معالجه‌ بيماري‌ها و همچنين‌ علم‌ تغذيه‌ انسان‌ و دام‌ است. در نشريه‌ سازمان‌ بهداشت‌ جهاني‌ آمده‌ است‌ “هدف‌ نهايي‌ دامپزشکي‌ درمان‌ حيوانات‌ نيست‌ بلکه‌ دقيقاً تأمين‌ مواد غذايي‌ و بهداشت‌ انسان‌ مي‌باشد.” چرا که‌ با واکسيناسيون‌ دام‌ها مي‌توان‌ از مرگ‌ و مير آنها جلوگيري‌ کرد و بر ميزان‌ فرآورده‌هاي‌ دامي‌ افزود و در نتيجه‌ مواد پروتئيني‌ لازم‌ را براي‌ جيره‌ غذايي‌ انساني‌ تأمين‌ نمود. موادي‌ که‌ مقاومت‌ انسان‌ها بخصوص‌ کودکان‌ را در مقابل‌ کليه‌ بيماري‌ها، افزايش‌ مي‌دهد و نه‌تنها باعث‌ کاهش‌ قابل‌ ملاحظه‌ هزينه‌هاي‌ درماني‌ مي‌شود، بلکه‌ جامعه‌اي‌ سالم‌ و فعال‌ بوجود خواهد آورد.

توانايي‌هاي‌ لازم :

يک‌ دامپزشک‌ بايد به‌ زيست‌شناسي‌ علاقه‌مند بوده‌، به‌ زبان‌ انگليسي‌ تسلط‌ داشته‌ و قدرت‌ تجزيه‌ و تحليل‌ بالايي‌ داشته‌ باشد. چون‌ بيمار او نمي‌تواند درد خود را بيان‌ کند و دامپزشک‌ بايد خود موفق‌ به‌ شناخت‌ بيماري‌ گردد. بدون‌ شک‌ دانشجوي‌ اين‌ رشته‌ بايد از سلامت‌ جسماني‌ نيز برخوردار باشد اما قدرت‌ بدني‌ در همه‌ بخش‌هاي‌ دامپزشکي‌ مطرح‌ نيست‌.

موقعيت‌ شغلي‌ در ايران :
فارغ‌التحصيلان‌ دامپزشکي‌ مي‌توانند در مراکز مختلفي‌ از جمله‌ سازمان‌ دامپزشکي‌، مؤسسه‌ تحقيقات‌ و توليد واکسن‌ رازي‌ ، شرکت‌هاي‌ توليد دارو و فرآورده‌هاي‌ دامي‌، شرکت‌هاي‌ توليد مواد غذايي‌ با فرآورده‌هاي‌ دامي‌، واحدهاي‌ دامپروري‌ دولتي‌ و خصوصي‌ و آزمايشگاه‌هاي‌ تشخيص‌ بيماري‌هاي‌ دامي‌ و بيماري‌هاي‌ انساني‌ فعاليت‌ کنند يا خود بري معالجه حيوانات اهلي کلينيک دامپزشکي تأسيس کنند. گفتني است که در اکثر کشورها از جمله کشور ما، دامپزشکان در تحقيقات پايه پزشکي نقش مهمي دارند براي مثال دکتر “جي ـ بانگ” عامل تب مالت انسان و سقط جنين دام‌ها را کشف کرد. اين توانايي از آنجا نشأت مي‌گيرد که از يک طرف کار بادام محدوديت کار با انسان را ندارد؛ يعني مي‌شود بر روي تعداد زيادي از حيوانات با وجود احتمال بيماري يا مرگ آزمايش نمود و از سوي ديگر يک دامپزشک ديد وسيع‌تري درباره حيوانات دارد و مي‌تواند به روي حيوانات مختلف تحقيق کند.

درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل :

دروس‌ پايه‌:
فيزيک‌ پزشکي‌، بيوشيمي‌، فيزيولوژي‌، ژنتيک‌ حيواني‌، جانورشناسي‌ عمومي‌، آمار حياتي‌.

دروس‌ اصلي‌:
اصول‌ همه‌گيرشناسي‌، اصول‌ تغذيه‌ دام‌، تغذيه‌ اختصاصي‌ دام‌، تغذيه‌ اختصاصي‌ طيور، آسيب‌شناسي‌ عمومي‌، آسيب‌شناسي‌ اختصاصي‌، باکتري‌شناسي‌ عمومي‌، باکتري‌شناسي‌ اختصاصي‌ و بيماري‌هاي‌ باکتريايي‌، کالبدشناسي‌ پايه‌، کالبدشناسي‌ مقايسه‌اي‌، انگل‌شناسي‌ و بيماري‌هاي‌ انگلي‌، قارچ‌شناسي‌ و بيماري‌هاي‌ قارچي‌، ويروس‌شناسي‌ و بيماري‌هاي‌ ويروسي‌، ايمن‌شناسي‌ و سرم‌شناسي‌، سم‌شناسي‌، فارماکولوژي‌، ماهي‌شناسي‌ عمومي‌، جنين‌شناسي‌ نظري‌، اصول‌ انتخاب‌ و تلقيح‌ مصنوعي‌ دام‌، بهداشت‌ و پرورش‌ دام‌، بهداشت‌ و پرورش‌ طيور، تکثير و پرورش‌ ماهي‌، پرورش‌ و بيماري‌هاي‌ زنبور عسل‌، اصول‌ اصلاح‌نژاد دام‌، اصول‌ هوشبري‌ نظري‌، اصول‌ کالبدگشايي‌ و نمونه‌برداري‌، اصول‌ معاينه‌ دام‌.

دروس‌ تخصصي‌:
بيماري‌هاي‌ اندام‌هاي‌ حرکتي‌، بيماري‌هاي‌ متابوليک‌ دام‌ ، بيماري‌هاي‌ دروني‌ دام‌هاي‌ بزرگ‌ ، بيماري‌هاي‌ دروني‌ دام‌هاي‌ کوچک‌ ، بيماري‌هاي‌ توليدمثل‌ دام‌، بيماري‌هاي‌ طيور، بيماري‌هاي‌ ماهي‌، بيماري‌هاي‌ مشترک‌ انسان‌ و دام‌، راديولوژي‌ دامپزشکي‌، جراحي‌ عمومي‌ دام‌هاي‌ بزرگ‌، جراحي‌ عمومي‌ دام‌هاي‌ کوچک‌، مسموميت‌هاي‌ دام‌، مامايي‌ دامپزشکي‌، کلينيکال‌ پاتولوژي‌، بهداشت‌ و صنايع‌ شير، کنترل‌ کيفي‌ و بهداشتي‌ مواد غذايي‌، صنايع‌ مواد غذايي‌ با منشاء دامي‌ نظري‌، زبان‌ تخصصي‌.

دروس‌ باليني‌:
عمليات‌ درمانگاهي‌ دام‌هاي‌ بزرگ‌، عمليات‌ درمانگاهي‌ دام‌هاي‌ کوچک‌، عمليات‌ درمانگاهي‌ مامايي‌، عمليات‌ درمانگاهي‌ طيور، کارآموزي

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)