موسسه علمی پژوهشی فری تز

آموزش رفرنس نویسی به سبک ونکوور

در نوشتن پایان نامه و مقاله رعایت اصول به خصوص در ارجاع و رفرنس نویسی بسیار مهم است. اینکه از آثار و کارهای دیگران در متن خود اطلاع دهیم از اتلاف وقت و دوباره کاری کم می‌کند. به علاوه خواننده می‌تواند مطالب بیشتر و جزئی تر را نیز مطالعه کند. سبک های رفرنس نویسی بسیار متنوع هستند. در این مقاله ما به آموزش رفرنس نویسی به سبک ونکوور خواهیم پرداخت. در مقالات پیشین سایت فری تز نیز شیوه رفرنس دهی به سبک IEEE و رفرنس دهی به شیوه MLA را توضیح داده‌ایم که می‌توانید مطالعه کنید.

رفرنس نویسی ونکوور

در سال ۱۹۷۸ تعدادی از سردبیران مجلات علوم پزشکی در ونکوور گرد هم آمدند و یک ساختار را برای مقالات ارسالی به مجلات مشخص کردند. این گروه کوچک ونکوور نامیده می‌شوند. این گروه کم کم بزرگ شد و توسعه یافت به طوری که هر سال یک گردهمایی داشتند. بعد از مدتی مسائل اخلاقی نیز برای انتشار مقاله در مجلات مورد بررسی قرار گرفت و قوانینی برای آن تدوین شد. در سیستم رفرنس نویسی ونکوور لیست منابع باید به ترتیب استفاده در متن آورده شوند.

نوشتن شماره منابع در متن

در سیستم رفرنس نویسی ونکوور که بیشتر در مجلات پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، رفرنس درون متن به صورت بالانویس آورده می‌شود و شماره رفرنس ها نیز قبل از کاما و نقطه یا کالن و سمی کالن می‌آید.

It is impossible to record a stable maxillomandibular relationship in patients with remporomandibular   disfunction1.

همچنین شماره رفرنس ها به ترتیب می‌آید. اگر از یک رفرنس در دو قسمت از متن استفاده شود، شماره رفرنس اصلی باید دوباره ذکر شود و نیازی به شماره جدید نیست.

در صورتی که دو رفرنس برای یک جمله وجود داشته باشد باید شماره هر دو جلوی جمله نوشته شود.

… There is strong evidence of benefit in elderly patients 12, 13

اگر بیش از دو رفرنس برای یک قسمت از متن وجود داشته باشد باید محدوده شماره رفرنس مشخص شود.

اما اگر رفرنس ها غیرمتوالی باشند شماره رفرنس‌های منفرد را به دنبال هم نوشته سپس محدوده رفرنس های متوالی را می‌نویسیم.

…   ۱۴-There is strong evidence of benefit in elderly patients 10, 12,

نوشتن رفرنس ها در انتهای مقاله

رفرنس دهی به سبک ونکوور در پایان مقاله بسیار ساده است. تنها باید رفرنس ها به ترتیب شماره گذاری در متن آورده شوند. رفرنس های تصاویر و جداول نیز باید باید بر اساس اولین شماره ای که به آن اشاره شده مشخص شود.

رفرنس دهی به مقالات

باید بر اساس مدلی که در مدلاین از عنوان مجله استفاده می‌شود به صورت مخفف آورده شود.

باید نام ۶ نویسنده در اول رفرنس بیاید و اگر نویسندگان مقاله بیش از ۶ نفر باشند از عبارت et al استفاده شود.

اکثر مقالات پزشکی پیوسته هستند اما اگر شماره صفحات مجله پیوسته نیست باید ماه و شماره issue آورده شود.

اگر لازم باشد می‌توانید نوع مقاله را نیز بیان کنید.

اگر یک سازمان مقاله را تهیه کرده باشد نام سازمان به عنوان نام نویسنده آوده می‌شود. اما اگر هم شخص و هم سازمان نویسندگان یک مقاله باشند ابتدا نام شخص و سپس نام سازمان آورده می‌شود. اما اگر نام نویسنده مشخص نباشد ابتدا عنوان و سپس جزئیات مقاله آورده می‌شود.

نگارش کتاب به عنوان رفرنس

نام نویسنده، عنوان کتاب، شماره ویرایش، ناشر و سال انتشار لازم است که در فهرست آورده شود.

اگر یک فصل از کتاب به عنوان رفرنس استفاده شده باشد باید نام نویسنده فصل و سپس عنوان فصل آورده شود. سپس به ترتیب پس از کلمه in:  نام ویراستار، عنوان، محل نشر، ناشر، سال انتشار و شماره صفحه آورده شود.

اگر رفرنس یک فرهنگ لغت باشد نام فرهنگ لغت، شماره نشر، محل و نام ناشر، سال و کلمه مورد استفاده باید آورده شود.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)