موسسه علمی پژوهشی فری تز

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسیReviewed by Admin on Sep 14Rating:

معرفي رشته زبان و ادبيات فارسي – مقطع کارشناسي ارشد

هدف اساسي در برنامه کارشناسي ارشد در رشته زبان و ادبيات فارسي ايجاد مهارتهاي کافي است در زمينه هاي مختلف ادبي و بلاغي و دستوري و اصطلاحات علوم مختلف در متون ادبيات فارسي در سطحي که پژوهندگان اين دوره بتوانند کارهاي تحقيقاتي را در اين طريق بنحو ارزنده اي انجام دهند و تدريجاً صاحبان نظر و متخصصاني در جنبه هاي مختلف زبان و ادبيات فارسي گردند.

طول دوره تحصيل

طول دوره تحصيلي در کارشناسي ارشد براي رشته زبان و ادبيات فارسي دو سال نيم يا پنج نيمسال در نظر گرفته شده است. طول هر نيمسال هيجده هفته و هر واحد درسي بمدت هفده ساعت در يک نيمسال خواهد بود. و شکل نظام واحد مي باشد.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهاي درسي اين برنامه نويسي و دو واحد است و تماماً نظري خواهد بود. اين واحدهاي درسي درسي بصورت زير تکنيک شده است:
۱- دروس اصلي ۸ واحد
۲- دروس تخصصي ۲۰واحد
۳- دروس انتخابي ۴ واحد
جمع ۳۴ واحد
نقش و توانايي يا کارايي

فارغ التحصيلان اين دوره قادرند در قسمتهاي فرهنگي و توسعه علوم ادبيات فارسي از قبيل بنيادهاي تدوين کتب درسي و بنيادهاي پژوهشي در زمينه هاي مختلف ادب فارسي ايفاء وظيفه نمايند و نيز در وزارتخانه و موسسات جمهوري اسلامي به بنوعي نياز و ارتباط با زبان و ادب فارسي دارند. از آن جمله: رسانه هاي گروهي مطبوعات- موسسات تاليف و ترجمه و امثال اينها.

ضرورت و توانايي

با مطالب ياد شده در مقدمه و دربخش مربوطه به نقش و توانائي، ضرورت و اهميت رشته زبان و ادب فارسي در سطح کارشناسي ارشد کاملاً روشن مي شود با توجه به اين مهم که جهت آماده ساختن افرادي که در آينده بتوانند امانتهاي وزين ادب فارسي را از طريق تعليم در موسسات عالي آموزش جمهوري اسلامي به نسلهاي بعد انتقال دهند يگانه راه آن تحقيق و تتبع عميق و تحصيل مهارتهاي شايسته در اين امانتهاست. اهميت اين دوره از جهت آماده ساختن متخصصان و صاحبنظران در رشته زبان و ادب فارسي نيز ثابت است.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)