موسسه علمی پژوهشی فری تز

سازه های فضایی

سازه های فضاییReviewed by Admin on Sep 14Rating:

اشنايي با گرايش سازه هاي هوافضايي

در اين بخش به معرفي گرايش سازه در مهندسي هوافضا مي پردازيم.گرايش سازه به دليل تناسب بسيار زيادي که با گرايش جامدات مکانيک دارد مورد توجه مهندسان مکانيک و هوافضا مي باشد (البته اگه اين دو مهندسي رو کمي جدا تصور کنيم).تنها تفاوت اين گرايش در هوافضا بررسي تئوري ها بر روي سازه هاي هوايي وفضايي است.

تعريف ساده گرايش سازه
سازه‌هاي هوافضايي به‌ مطالعه، بررسي و بهينه‌سازي سازه‌هاي هواپيما و ديگر وسايل پرنده مي‌پردازد. هدف آن طراحي و تحليل سازه‌هايي است که علاوه بر استواري کافي در برابر بارهاي آيروديناميکي و ديگر بارهاي استاتيکي وارد بر وسايل پرنده، کمترين وزن ممکن را نيز داشته باشند. ضمن اينکه بايد بتوانند در برابر ارتعاشات و ساير عوامل محيطي نظير تغييرات زياد و سريع دما و رطوبت نيز مقاوم باشند.

در واقع يک مهدس سازه بايد توانايي طراحي و تحليل سازه يک پرنده را داشته باشد.اين مقوله نيازمند آشنايي با بارهاي وارد بر اين سازه ها و همچنين آشنايي با تئوري هاي موجود براي تحليل آنهاست.البته علم روز سازه بيشتر بر پايه تحليل هاي نرم افزاري بنا شده است گرچه همچنان فاز طراحي که خود نوعي هنر محسوب مي شود به طور مستقيم توسط مهندسين انجام مي گيرد.

در نتيجه دروسي که بايد به آن توجه ويژه اي شود طراحي و تحليل است که در سطوح مختلف ارئه مي شود.از طرفي آشنايي کلي مهندس سازه با پيکره هواپيما و ديد واقعي او به پرنده مموجب شده که مهندسين سازه وارد مرحله طراحي کل هواپيما نيز بشوند و از ديد کلي خود در اين راه استفاده کنند.

مورد بعدي بحث بهينه سازي است که جايگاه بسيار مهمي را در علم امروز دارد و در سازه نيز از اهميت دو چنداني برخوردار است در نتيجه آشنايي با الگوريتم ها و روش هاي بهينه سازي براي يک مهندس سازه ضروري است.

اهميت گرايش سازه
اشاره به اين نکته الزامي است که در واقع علم سازه سالهاست که مديون هوافضاست مانند بسياري از علوم ديگر و دليل اصلي آن سرمايه گذاري عظيم تحقيقاتي مي باشد.سازه به عنوان پيکره اصلي يک هواپيما و يا فضاپيما اکثر وزن آنها را شامل مي شود(به طورمثال در هواپيما وزن خالي هواپيما نيمي از وزن کل آن است)در نتيجه کاهش وزن که در هوافضا بزرگترين چالش است هزينه هاي تحقيقاتي را به سوي سازه سوق مي دهد که اين سرمايه گذاري در بخش هايي مانند استفاده از مواد جديد،بهبود تکنولوژي ساخت و بهينه سازي هاي مختلف و … انجام مي شود و درنتيجه هوافضا بسيار در علم سازه پيشرو بوده است و به پيشرفت کلي آن کمک کرده است.

اهميت گرايش سازه
اشاره به اين نکته الزامي است که در واقع علم سازه سالهاست که مديون هوافضاست مانند بسياري از علوم ديگر و دليل اصلي آن سرمايه گذاري عظيم تحقيقاتي مي باشد.سازه به عنوان پيکره اصلي يک هواپيما و يا فضاپيما اکثر وزن آنها را شامل مي شود(به طورمثال در هواپيما وزن خالي هواپيما نيمي از وزن کل آن است)در نتيجه کاهش وزن که در هوافضا بزرگترين چالش است هزينه هاي تحقيقاتي را به سوي سازه سوق مي دهد که اين سرمايه گذاري در بخش هايي مانند استفاده از مواد جديد،بهبود تکنولوژي ساخت و بهينه سازي هاي مختلف و … انجام مي شود و درنتيجه هوافضا بسيار در علم سازه پيشرو بوده است و به پيشرفت کلي آن کمک کرده است.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)