موسسه علمی پژوهشی فری تز

سیستم های اقتصادی

سیستم های اقتصادیReviewed by Admin on Sep 14Rating:

۱- تعريف و اهداف :

رشته مهندسي سيستمهاي اقتصادي – اجتماعي به تعليم و تحقيق در زمينه برنامه ريزي و طرح سيستمهاي مختلف مورد نياز جامعه مي پردازد. اين سيستمها عموماً در ابعاد مختلف منطقه، يا کشور مطرح مي شوند. سيستمهاي حمل و نقل ، آبرساني و فاضلاب، ارتباطات، انتقال و توزيع کالاها، تامين و توزيع انرژي، خدمات آموزشي يا بهداشتي از اينگونه اند. در کليه اين سيستمها هر يک از ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فناوري سيستم از اهميت ويژه برخوردار است. مهندسي سيستمهاي اقتصادي – اجتماعي به مطالعه ، مدلسازي، تجزيه و تحليل علمي اينگونه سيستمها مي پردازد و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آنها و همچنين با توجه به نيازها،اولويت ها و امکانات جامعه بهترين سيستم را طرح مي نمايد.

۱-مهارتهاي دانش آموختگان:

دانش آموختگان آن دوره قادر به انجام فعاليتهاي زير خواهند بود:

۲-۱- انجام امور برنامه ريزي در دوائر مختلف برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها

۲-۲- انجام امور برنامه ريزي در وزارتخانه ها و ادارات کل استانها

۳-۲- تدريس در موسسات آموزش عالي براي تربيت متخصصان برنامه ريزي در سطوح کارداني و کارشناسي

۴-۲- انجام امور برنامه ريزي و مشاوره در سازمانهاي توليدي بزرگ

۲-ضرورت و اهميت:

با توجه به موارد زير ضرورت و اهميت تشکيل اين دوره به منظور تربيت کارشناسان ارشد متخصص در “مهندسي سيستمهاي اقتصادي – اجتماعي ” روشن مي شود:

۳-۱- سيستمهاي بزرگ عموماً بدليل پيچيده بودن و داشتن ابعاد مختلف و تاثير عوامل متعدد در عملکرد آنها، بايد با استفاده از روشهاي عملي دقيق برنامه ريزي شوند تا از کارائي لازم برخوردار و در رفع نيازهاي جامعه توانا باشند.

۳-۲- تهيه و اجراي نظام جامع برنامه ريزي، بدون وجود متخصص در اين زمينه عملي نيست.

۳-۳- برنامه ريزي در هر بخش ابعاد مختلفي دارد و نمي توان برنامه ريزي در يک بخش را مستقل از بخشهاي ديگر انجام داد. برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي – اجتماعي با توجه به تعريف آن مي تواند قسمتي از اين مسئله را حل کند.

۳-طول دوره و شکل نظام :

برنامه هاي درسي دوره براي چهار نيمسال طرح ريزي شده است. طول هر نيمسال ۱۶ هفته آموزشي کامل، مدت هر واحد درس نظري،آزمايشگاهي و کارگاهي به ترتيب ۱۶،۳۲ و ۴۸ ساعت مي باشد.

۴-شرايط گزينش دانشجو:

الف- دارا بودن مدرک کارشناسي در يکي از رشته اي فني – مهندسي و يا رياضي کاربردي

ب- موفقيت در آزمون کتبي ورودي

مهندسي سيستمهاي اقتصادي- اجتماعي
گرايش سيستم هاي اقتصادي – اجتماعي، به نوعي گرايش دوم مقطع کارشناسي ارشد به حساب مي‌آيد که با توجه به وجود درس رياضي در اين آزمون، فارغ‌ التحصيلان ساير رشته‌هاي فني- مهندسي نيز مي‌توانند بخت خود را براي قبولي در اين رشته بيازمايند.
مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي به آموزش و تحقيق در زمينه برنامه‌ريزي و طراحي سيستم هاي مختلف مورد نياز جامعه مي‌پردازد. مهندسي سيستم هاي نظير حمل ‌و‌نقل، آب‌ رساني، ارتباطات، توزيع کالاها، و انجام خدمات آموزشي و بهداشتي در اين زمينه قرار دارند. مهندسي سيستم هاي اقتصادي- اجتماعي به مطالعه، مدلسازي و تحليل علمي اين گونه سيستم ها مي‌پردازد و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آنها و همچنين با توجه به نيازها، اولويت ها، و امکانات جامعه سيستم بهينه را طراحي مي‌کند.
اين رشته به تعليم و تحقق در زمينه برنامه ‌ريزي و طرح سيستم‌ هاي مختلف موردنياز جامعه مي‌پردازد. اين سيستم ها عموماً در ابعاد مختلف منطقه، يا کشور مطرح مي‌شوند. سيستم هاي حمل و نقل، آب رساني و فاضلاب، ارتباطات، انتقال و توزيع کالاها، تأمين و توزيع انرژي، خدمات آموزشي يا بهداشتي از اينگونه‌اند. در کليه اين سيستم ها هر يک از ابعاد اقتصادي، اجتماعي و تکنولوژيک سيستم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي- اجتماعي به مطالعه، مدلسازي و تجزيه و تحليل اينگونه سيستم ها مي پردازد و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آنها و همچنين با توجه به نيازها، اولويت ها و امکانات جامعه بهترين سيستم را طراحي مي‌نمايد.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)