موسسه علمی پژوهشی فری تز

شیمی جداسازی

شیمی جداسازیReviewed by Admin on Sep 14Rating:

جداسازي
از ويکي‌پديا، دانشنامه? آزاد
براي ديگر کاربردها، جداسازي (ابهام‌زدايي) را ببينيد.
بخشي از سري مقالات:
مهندسي شيمي
Anacortes Refinery 31911.JPG
تاريخچه مهندسي شيمي
کليات
صنايع شيميايي مهندس شيمي فرآيند شيميايي عمليات واحد سينتيک شيميايي پديده هاي انتقال
فرآيند واحد
کارخانه شيميايي رآکتور شيميايي جداسازي
علوم وابسته
انتقال حرارت انتقال جرم مکانيک سيالات طراحي فرآيند ترموديناميک شيميايي مهندسي واکنش هاي شيميايي سيستم هاي کنترل فرايند
مقالات مرتبط
نماي کلي از مهندسي شيمي فهرست مقالات مهندسي شيمي
رده:مهندسي شيمي
ن ب و
جداسازي يکي از شاخه‌هاي اصلي شيمي تجزيه و مهندسي شيمي است. سه شاخه مهم ديگر در شيمي تجزيه الکتروشيمي، طيف‌سنجي و به تازگي کمومتريکس است. در جداسازي شيمي تجزيه، به روش هاي گوناگوني بافت شيمي تجزيه و آناليت را از هم جدا مي‌کنند.

محتويات [نهفتن]
? روشهاي فيزيکي و شيميايي جداسازي
?.? تقطير (مختص مهندسي شيمي)
?.? استخراج (مختص مهندسي شيمي)
?.? کروماتوگرافي (مختص شيمي تجزيه)
?.? الکتروفروز (مختص شيمي تجزيه)
? جستارهاي وابسته
? منابع
روشهاي فيزيکي و شيميايي جداسازي[ويرايش]
روشهاي گوناگوني وجود دارد. تعدادي از آنها عبارتند از:

تقطير (مختص مهندسي شيمي)[ويرايش]
تقطير نام روشهايي است که بر اساس تفاوت در توزيع ماده بر اساس فشار بخار در فاز بخار و مايع، دو يا چند ماده را از هم جدا مي‌کنند. به روشهاي مختلفي چون تقطير ساده، تقطير در خلا، تقطير جزء به جزء، تقطيراستخراجي، تقطير آزئوتروپي و تقير با بخار آب صورت مي‌گيرد.

استخراج (مختص مهندسي شيمي)[ويرايش]
استخراج يکي از قديميترين روشهاي جداسازي مي‌باشد. استخراج کافئين از برگ چاي نمونه‌اي از استخراج است. در استخراج اساس کار بر توزيع ماده ميان دو (و اخيرا سه) فاز است. استخراج مايع – مايع، استخراج با جاذب، ريزاستخراج با فاز جامد و قطره تعدادي ازاين روشهاست.

کروماتوگرافي (مختص شيمي تجزيه)[ويرايش]
کروماتوگرافي يکي از قدرتمندترين روشهاي کنوني جداسازي است. در اين روش يک فاز متحرک و يک فاز ساکن وجود دارد. ماده ميان دو فاز توزيع مي‌شود و به مرور زمان در بستر کروماتورگرافي يا ستون کروماتوگرافي حرکت مي‌کند تا به آشکارساز برسد. تعداد روش هاي کروماتوگرافي بسيار زياد است. چند نمونه از آن ها عبارتند از کروماتوگرافي گازي، کروماتوگرافي مايع، کروماتوگرافي کاغذي، کروماتوگرافي طردي.

الکتروفروز (مختص شيمي تجزيه)[ويرايش]
الکتروفروز بيشتر براي نمونه‌هاي بيوشيمي کاربرد دارد و بر اساس اعمال پتانسيل الکتريکي و و تفاوت در سرعت حرکت يونها استوار است.

جستارهاي وابسته[ويرايش]
شيمي تجزيه
مهندسي شيمي
کروماتوگرافي مايعي کارا
عمليات واحد
منابع
۷
در اين گرايش دانشجويان علاوه بر دروس مربوط به پديدههاي انتقال يعني انتقال حرارت پيشرفته، انتقال جرم پيشرفته و انتقال
مومنتوم (مكانيك سيالات پيشرفته)، آشنايي با انواع فرايندهاي جداسازي مانند تقطير، استخراج، تبلور و نيز شبيهسازي و مدلسازي
فرايندها از جمله مباحثي است كه به صورت تخصصي در اين گرايش مورد بررسي قرار ميگيرند. اين گرايش با توجه به دروس
مربوطه زمينهاي مناسب را براي ادامه تحصيل در دوره دكتري فراهم ميسازد. دروس مشترك اين گرايش عبارتند از: رياضيات عددي
پيشرفته، طراحي راكتور پيشرفته و ترموديناميك پيشرفته.
۸ (گرايش ترموسينتيك و كاتاليست (Catalyst & Kinetics, Thermodynamics (
همانگونه كه از نام اين گرايش برميآيد، به دو شاخه ترموسنتيك و كاتاليست تقسيم مي شود. بعضاً برخي دانشگاه ها اين گرايش
را از هم تفكيك مي كنند. مبحث تخصصي آن ترموديناميك و واكنشهاي شيميايي است. مباني كاتاليستها در مهندسي شيمي،
فرايندهاي الكتروشيميايي، ترموديناميك محلولها و ترموديناميك آماري از دروس تخصصي اين گرايش ميباشند. دانشجويان
علاقهمند به مباحث ترموديناميكي با انتخاب اين گرايش ميتوانند زمينهاي مناسب براي ادامه اين مبحث را در دوره دكتري براي
خود فراهم آورند. دروس مشترك اين گرايش عبارتند از رياضيات عددي پيشرفته، مكانيك سيالات پيشرفته، انتقال جرم پيشرفته و
طراحي راكتور پيشرفته.
(Pulp and Paper) كاغذسازي فرآيندهاي گرايش) ۹
۱۰ (گرايش صنايع غذايي (Engineering Food (
مهندسي شيمي گرايش مهندسي صنايع غذايي، علوم مهندسي جديد را براي طراحي دستگاهها، خطوط فرآيند و واحدهاي توليد
مواد غذايي بكار مي گيرد. اين رشته جنبه هاي تئوري و عملي طراحي كه شامل طراحي هر يك از واحدهاي فرآيند، طراحي خطوط
مختلف آماده سازي، فرآوري و بسته بندي مواد غذائي و همچنين طراحي كارخانجات توليدي صنايع غذائي است را مورد توجه قرار
مي دهد.
هدف از اين دوره تربيت متخصصين، پژوهشگران و مدرسين است كه بتوانند با توجه به خصوصيات فيزيكي، شيميايي، ميكروبيولوژي،
تغذيه اي و بهداشتي مواد غذائي به طراحي يا تدريس در ارتباط با ايجاد واحدهاي توليد پرداخته و يا در امر رفع مشكلات خطوط
توليدي صنايع غذائي كمك نمايند.
دروس تخصصي اين گرايش مربوط به صنايع توليدي انواع مواد غذايي ميباشد. طراحي ماشينآلات صنايع غذايي، رئولوژي مواد
غذايي، بيوتكنولوژي مواد غذايي، بهداشت و نگهداري و بستهبندي مواد غذايي از مباحث تخصصي اين گرايش هستند. رياضيات
عددي پيشرفته، ترموديناميك پيشرفته و انتقال حرارت پيشرفته دروس مشترك اين گرايش ميباشند.
دانش آموختگان اين گرايش كنترل خط توليد، مدير خط توليد و مدير طرح و توسعه واحد صنعتي، را بر عهده مي گيرند

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)