موسسه علمی پژوهشی فری تز

شیمی فیزیک

شیمی فیزیکReviewed by Admin on Sep 14Rating:

‘شيمي فيزيکبه انگليسي (Physical chemistry) شاخه‌اي از دانش شيمي مي‌باشد که در آن، از قواعد و قوانين فيزيکي، براي حل مسائل شيمي استفاده مي‌گردد. يعني هدف از شيمي فيزيک، يادگيري قواعد نظري فيزيک در توجيه موضاعات شيمي است. براي آشنايي بيشتر با دانش شيمي فيزيک، بايستي با زير شاخه‌هاي اين دانش آشنا گرديم. شيمي فيزيک پايه‌اي‌ترين شاخه? شيمي است. شاخه‌اي که مي‌توان قانون گاه شيمي ناميد. اين دانش داراي دانشمندان بنامي چون گيبس، هلمهوتز، آرنيوس، نرنست، شرودينگر و غيره مي‌باشد. اين علم با فيزيک رابطه‌اي نزديک دارد. شيمي‌فيزيک داراي شاخه‌هاي زير مي‌باشد:

ترموديناميک
الکتروليت
ترموشيمي
خوردگي فلزات
شيمي سطح
شيمي کلوئيد
شيمي محلول‌ها
سينتيک شيميايي
الکتروشيمي
شيمي کوانتوم
شيمي‌فيزيک محاسباتي

رابطه شيمي فيزيک با ديگر دانش‌ها[ويرايش]
اين دانش، روابط خيلي پيچيده شيميايي را با زبان رياضي، منظم و دسته‌بندي مي‌کند و موضوع قابل فهم مي‌گردد. بسياري از موضوعات زيستي مثل سوخت و ساز مواد غذايي در ياخته‌هاي بدن با دانش شيمي فيزيک توجيه مي‌شود. خيلي از پديده‌هاي طبيعي که به شکل خودکار انجام مي‌شود، مثل تبديل خودکار الماس به گرافيت، با دانش شيمي فيزيک توجيه مي‌گردد. ورابط رياضي در علم شيمي فيزيک کاربرد بسيار زيادي دارد به طوري که مي‌توان گفت کساني در اين رشته براي توجيه پديده‌هاي شيميايي و يا فيزيکي نوين موفق تر هستند که رياضي و فيزيک قوي داشته باشند. شيمي فيزيک ارتباط تنگاتنگي با علم فيزيک دارد. زمينه نانو، شيمي سطح، کوانتم، طيف‌سنجي مولکولي، ترموديناميک، شيمي هسته‌اي، همه و همه بيانگر ارتباط بسيار نزديک اين رشته با علم فيزيک دارد.[?]

کاربردهاي شيمي‌فيزيک[ويرايش]
ارتباط شيمي‌فيزيک با ساير علوم، کاربردهاي اقتصادي و اجتماعي اين علم را بيان مي‌کند. به عنوان مثال، با مطالعه الکتروشيمي، به پايه و اساس پديده‌هاي طبيعي مانند خوردگي فلزات پي برده و مي‌توان از ضررهاي اقتصادي و اجتماعي چنين پديده‌هايي جلوگيري کرده و يا اين پديده‌ها را به مسيري مفيد براي جامعه سوق داد. علاوه بر آن، کاربرد قوانين ترموديناميک مانند نقطه يوتکتيک در جلوگيري از ضررهاي جاني و مالي پديده‌هاي طبيعي مانند يخ‌بندان بعد از بارش برف، بسيار مفيد مي‌باشد. با توجه به نبودن مرز بين قوانين فيزيک و تحولات شيميايي جايگاه خاص اين بخش از علم مشخص است.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)