موسسه علمی پژوهشی فری تز

فصل بندی پایان نامه چگونه است؟

علاوه بر انتخاب موضوع درست، رعایت اصول نگارشی و … دانشجو برای انجام پایان نامه ارشد یا دکتری باید با اصول فصل بندی پایان نامه آشنا باشد و مطالب را در فصل مناسب بیان کند. این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا مقاله‌ای را به چگونگی فصل بندی پایان نامه اختصاص دهیم.

فصل بندی پایان نامه

به طور کلی فصل بندی پایان نامه به ترتیب زیر است:

 • فصل اول: مقدمه و طرح مسئله
 • فصل دوم: روش تحقیق
 • فصل سوم: نتایج و یافته ها
 • فصل چهارم: نتیجه گیری

 

فصل اول مقدمه و طرح مسئله

برای اینکه بتوانید مقدمه خوبی بنویسید باید به تمامی مراحل و قسمت های پژوهش خود به خوبی آشنا باشید. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم نوشتن این فصل را به آخر موکول کنید و ابتدا سایر بخش ها را شروع کنید.

بسیار مهم است که مقدمه هیجان انگیز شروع شود تا خواننده را به خواندن ادامه مطلب ترغیب کند.

سپس باید به تحقیقات قبلی در زمینه موضوع پایان نامه اشاره شود. این اشاره باید هم دربردارنده اولین کسانی باشد که موضوع مورد نظر را مطرح کرده اند و هم شامل آخرین تحقیقات باشد.

سپس باید توضیح دهید که چرا نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه حس می‌شود.

شما باید هدف تحقیق خود را در مقدمه توضیح دهید. یک فهرست از فصل بندی پایان نامه ارائه داده و سوالاتی را در زمینه پژوهش خود بپرسید که در فصل های بعدی قرار است به آنها پاسخ دهید.همچنین خوب است محدوده و گستره پایان نامه را تعیین کرده و از یک کلیت به بحث نهایی و هدف پایان نامه برسید.

 

فصل دوم روش تحقیق

در این فصل باید به مطالب زیر اشاره کنید:

 • باید اطلاعاتی ارائه دهید که خواننده را متقاعد کند نتایج ارائه شده توسط شما درست است.
 • اطلاعات مهم و ضروری را برای سایر محققین بیان کنید.
 • شرح کاملی از روش های به کار رفته، نظریات و … باید ارائه شوند.
 • شرح کاملی از معادلات، محاسبات، ابزارها و وسایل، تکنیک ها و … باید ارائه شوند.
 • تمامی فرضیات و محدودیت های موجود در پژوهش باید بیان شوند.
 • روش های تحلیل و نرم افزارهایی که از آنها استفاده شده باید بیان شوند.

نکته مهم این است که در این فصل نباید چیزی درباره نتایج تحقیق بنویسید.

 

فصل سوم نتایج و یافته ها

در این فصل باید موارد زیر را بیان کنید:

 • نتایجی را که از حل معادلات، انجام آزمایشات یا شبیه سازی گرفته اید باید بیان شود.
 • نتایج باید در قالب آمار، نمودار، جدول و شکل نیز ارائه شوند.
 • باید بازه تغییر و تفسیر داده ها و اطلاعات مشخص شود.
 • نتایجی که فرضیات شما را رد می‌کنند نیز باید بیان شوند.
 • از واحدهای SI استفاده کنید.

 

تنها نکته مهم این است که نباید نتایج را تحلیل و تفسیر کنید زیرا هدف از این فصل تنها آماده و مرتب سازی داده ها برای تحلیل و بررسی در فصل بعد است. اگر اطلاعات این فصل بیش از حد طولانی شد بخش هایی را به ضمیمه انتقال دهید.

 

فصل چهارم نتیجه گیری

هدف از نگارش این فصل موارد زیر است:

 • ارائه تفسیر از نتایج
 • نظم بخشیدن و در کنار هم قرار دادن فصل های قبلی با توجه به نتایج
 • ارائه پیشنهاد برای پژوهش های بیشتر

شما باید با جملاتی که دربرگیرنده خلاصه ای از مهمترین نتایج شما هستند این فصل را شروع کنید.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)