موسسه علمی پژوهشی فری تز

فیزیک اتمی و مولکولی

فیزیک اتمی و مولکولیReviewed by Admin on Sep 14Rating:

فيزيک اتمي، مولکولي و نوري

فيزيک اتمي، مولکولي و نوري دانش بررسي اندرکنش ماده با ماده يا نور با ماده در مقياس تک اتمي يا ساختارهاي دربردارنده? چند اتم است. اين سه زيرشاخه به خاطر رابطه? نزديکشان، تشابه روش‌هاي مورد استفاده در مطالعه? آن‌ها و نزديکي انرژي‌ها در يک گروه قرار مي‌گيرند. هر سه زيرشاخه ممکن است در مقياس بزرگ يا کوانتم بررسي شوند.

۱   فيزيک اتمي
۲   فيزيک مولکولي
۳    فيزيک نوري (اپتيک يا نورشناخت)
۴    مراجع
فيزيک اتمي[ويرايش]
فيزيک اتمي شاخه‌اي از فيزيک است که به بررسي اتم به‌عنوان يک سيستم منفرد و متشکل از الکترون‌ها و هسته مي‌پردازد. با آنکه در زبان رايج دو اصطلاح «فيزيک اتمي» و «فيزيک هسته‌اي» مترادف شمارده مي‌شوند، اما فيزيک‌دانان اصطلاح «فيزيک اتمي» را براي بررسي اتم به‌عنوان يک سيستم منفرد و «فيزيک هسته‌اي» را براي بررسي ساختمان هسته اتم بکار مي‌برند.

فيزيک مولکولي[ويرايش]
فيزيک مولکولي دانش بررسي مولکول‌ها و پيوندهاي شيميايي بين اتم‌هاي است که آن‌ها را به هم مي‌چسباند. مهمترين روش بررسي آزمايشگاهي آن زيرروش‌هاي گوناگون طيف‌نمايي است. اين زيرشاخه? فيزيک رابطه? نزديکي با فيزيک اتمي دارد و همپوشاني بسياري با فيزيک نظري، فيزيک‌شيمي (physical chemistry) و شيمي‌فيزيک (chemical physics) دارد.

فيزيک نوري (اپتيک يا نورشناخت)[ويرايش]
نورشناخت که به آن اپتيک يا فيزيک نور نيز مي‌گويند، شاخه‌اي از فيزيک است که به بررسي نور و خواص آن و برهمکنش آن با ماده مي‌پردازد. در اپتيک از آينه‌ها و عدسي‌ها استفاده بسيار مي‌شود. نمونه اين استفاده‌ها را مي‌توان در اپتيک آينه‌هاي چندلايه‌اي ديد.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)