موسسه علمی پژوهشی فری تز

مرمت

مرمتReviewed by Admin on Sep 18Rating:

شاخه هاي مختلف رشته معماري
مهندسي معماري. اين رشته که بيشتر در خارج از ايالات متحده ارائه مي گردد آميزه اي از آموزش هاي معماري و مهندسي است. برخي از برنامه ها علاوه بر معماري روي مهندسي عمران و مهندسي سازه تأکيد مي کنند، حال آنکه محور ساير برنامه ها مفاهيم مهندسي برق و مکانيک است. در ايالات متحده، مهندسي معماري معمولاً بيشتر به عنوان يکي از گرايش هاي رشته معماري يا يکي از گرايش هاي رشته هاي مهندسي گسترده تر ارائه مي شود.

تاريخ معماري. مطالعه معماري مناطق و/يا دوره هاي خاص. اين رشته مي تواند از طريق گروه هاي تاريخ هنر يا به عنوان يک برنامه مستقل ارائه شود. «انجمن مورخين معماري» فهرست برنامه هاي تحصيلات تکميلي مرتبط با اين رشته را ارائه مي دهد.

معماري. هنر و علم طراحي ساختمان. اخذ مجوز فعاليت به عنوان معمار حرفه اي در ايالات متحده مستلزم اخذ مدرک کارشناسي يا کارشناسي ارشد رشته معماري مورد تأييد NAAB ، گذراندن يک دوره انترني سه ساله، و قبولي در آزمون نظام معماري است که توسط «انجمن ملي هيئت هاي نظام معماري» به عمل مي آيد. (افرادي که به عنوان معماران حرفه اي در سازمان نظام معماري ثبت نام نشده اند هم مي توانند به عنوان معمار به فعاليت بپردازند، اما اين گونه افراد عموماً بايد زير نظر يک معمار ثبت نام شده در نظام معماري کار کنند.)براي آگاهي از جزئيات بيشتر، به ساير مقالات مندرج در بخش معماري مربوط به تحصيل دانشجويان ايراني در ايالات متحده (EducationUSA Iran ) مراجعه کنيد.

مهندسي عمران. تحصيل در رشته مهندسي عمران و تحصيل در رشته معماري وجوه اشتراک زيادي دارند، اما هريک به جنبه هاي مختلفي از طراحي ساختمان مي پردازند. محور اصلي برنامه هاي مهندسي عمران تأکيد بر زير بناي ساختمان و نيروهاي فيزيکي است که بايد در طراحي، ساخت و نگهداري از ساختمان مد نظر قرار گيرد. رشته معماري هم شامل مطالعه چنين مفاهيم مهندسي است اما بيشتر روي مفاهيم تجسمي مانند فضا، شکل، مقياس، و قرار گرفتن در معرض مجموعه اي از سبک ها و طرح هاي معماري تأکيد مي کند. دو رشته مذکور غالباً به طور مشترک عمل مي کنند و مي توانند به مشاغلي مشابه منتهي شوند. اطلاعات مربوط به تحصيلات مهندسي را هم مي توان در اين سايت يافت.

راه و ساختمان. مدارک اين رشته مي تواند مبتني بر معماري، مهندسي، يا واحدهاي دانشگاهي مجزا در زمينه ساخت و ساز باشد. تحصيل در اين رشته غالباً شامل مديريت پروژه، تجارت و امور مالي؛ طراحي سايت؛ طراحي؛ روش ها/مصالح ساخت و ساز؛ روابط کاري؛ تحليل ارزش ها؛ تخمين هزينه؛ برنامه ريزي؛ مديريت و اجراي قرارداد؛ حسابداري؛ استانداردهاي ساختمان؛ رويه هاي بازرسي؛ علوم مهندسي و معماري؛ رياضيات؛ آمار؛ و فن آوري اطلاعات است. «انجمن تحصيلات مرتبط با ساخت و ساز آمريکا» برنامه هاي مقطع کارشناسي اين رشته را تأييد مي کند.

طراحي زيست محيطي. يک حيطه تحصيلي چند رشته اي، که مي تواند شامل رشته هايي چون معماري، طراحي داخلي، طراحي محصول، طراحي چشم انداز، طراحي گرافيک، فيلم، تئاتر، و/يا گرافيک هاي کامپيوتري باشد.

مديريت امکانات. مديريت امکانات که ترکيبي از عناصري چون مديريت تجارت، معماري، مهندسي، و علوم رفتاري است شامل عمليات روز به روز بناي فيزيکي ساختمان، رفع نواقص، شناسايي مشکلات بالقوه، و برنامه ريزي براي تغييرات است. اهداف اين رشته عبارتند از مديريت فضا، کنترل هزينه، و افزايش بهره وري محيط کار. تعداد معدودي برنامه تحصيلي وجود دارد که محور آنها به طور اخص طراحي امکانات است؛ رشته هاي مرتبط عبارتند از مديريت ساخت و ساز و مديريت/توسعه املاک و مستغلات. «انجمن بين المللي مديريت امکانات» مي تواند فهرست برنامه هاي دانشگاهي، مدارک حرفه اي و ساير منابع را ارائه دهد.

حفاظت تاريخي. متخصصين رشته حفاظت تاريخي از مجموعه وسيعي از فنون و راهبردها براي ترويج نوسازي و استفاده مجدد از بناها و محلات تاريخي بهره مي گيرند. آموزش هاي مربوط به اين رشته ممکن است در گروه هاي معماري، هنر، تاريخ، تاريخ معماري، يا گروه هاي مستقل حفاظت تاريخي ارائه گردد.

طراحي داخلي. محور اين رشته ساخت اجزا و عناصر در يک فضا (از تجهيز و مبله کردن ساختمان گرفته تا محل قرار گرفتن پنجره ها و ديوارها) است به گونه اي که به نحو احسن براي کاربران مفيد و کاربردي باشد.بيش از ۱۰۰ برنامه در ايالات متحده و کانادا مورد تأييد «انجمن طراحي داخلي» است.

معماري چشم انداز. طراحي محيط هاي بيروني. برنامه هاي دانشگاهي مرتبط با اين رشته در دانشگاه هاي معماري، کشاورزي، علوم زيست محيطي، يا جنگلداري ارائه مي شود. حيطه هاي تحصيلي عبارتند از طراحي چشم انداز، اکولوژي چشم انداز، علوم خاک و نباتات، زمين شناسي، برنامه ريزي شهري و منطقه اي، و علوم زيست محيطي. تأييديه حرفه اي توسط «انجمن معماري چشم انداز آمريکا» اعطاء مي شود.

برنامه ريزي. اين رشته برنامه ريزي شهري و منطقه اي، طراحي شهرها، و غيره نيز ناميده مي شود. و شامل تحصيل در زمينه معماري، اقتصاد، توسعه، سياست هاي کلي، استفاده از زمين، و توسعه اجتماعي است. متخصصين برنامه ريزي مي توانند در شرکت هاي معماري و مهندسي، در سازمان هاي دولتي، يا بعضاً در شرکت هاي مشاوره اي مستقل استخدام شوند. مسئوليت هاي متخصصين اين رشته بسيار متنوع است، از ارزيابي تأثيرات زيست محيطي گرفته تا تحليل کد منطقه بندي. «هيئت تأييد برنامه ريزي» اولين برنامه هاي داراي مدرک حرفه اي اين رشته را تأييد مي کند.

املاک و مستغلات. فروش، مديريت، و تحليل زمين و املاک. مجموعه وسيعي از رشته ها موجود است، اما اکثر برنامه هاي تحصيلي شديداً روي ويژگي هاي بازار املاک و مستغلات تأکيد مي کند. متخصص توسعه املاک و مستغلات مهارت ها و مسئوليت هايي مشابه مهارت ها و مسئوليت هاي مدير ساخت و ساز دارد و بسياري از متخصصين توسعه سوابقي در آن رشته دارند.

طراحي با دوام. از به کار گيري اصول توسعه با دوام —رشد اقتصادي موفق که شامل تأکيد بر نيازهاي نسل هاي آينده و فقرا و نيز آگاهي از محدوده هاي زيست محيطي است —گرفته تا ايجاد کالاهاي مصرفي، ساختمان ها، جوامع، و ساير محصولات ساخت بشر را شامل مي گردد. «وب سايت رهبران دانشگاه براي آينده اي با دوام» فهرستي از برنامه هاي تحصيلي را ارائه مي دهد که محور آنها توسعه با دوام است.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)