موسسه علمی پژوهشی فری تز

معارف اسلامی

معارف اسلامیReviewed by Admin on Sep 18Rating:

رشته الهيات و معارف اسلامي از رشته‌هاي گروه آزمايشي علوم انساني دانشگاهي در ايران، دانش‌هاي اساسي و با ابعاد گوناگون دين اسلام است. درس‌هاي اين رشته به دو زبان فارسي و عربي تدريس مي‌شود، در کنکور سراسري، ضريب دروس ادبيات فارسي و عربي ? و فلسفه و منطق ? مي‌باشد.

اين رشته در ايران تا مقاطع دکتري تدريس مي‌شود.

رشته? الهيات و معارف اسلامي در دوره کارشناسي داراي شش گرايش زير است:

علوم قرآن و حديث،
فقه و مباني حقوق اسلامي،
فقه شافعي،
فلسفه و کلام اسلامي
اديان و عرفان
تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي،

درس‌هاي اين رشته به دو زبان فارسي و عربي تدريس مي‌شود، در کنکور سراسري، ضريب دروس ادبيات فارسي و عربي ? و فلسفه و منطق ? مي‌باشد.

هر دانشجوي رشته الهيات و معارف اسلامي بايد به زبان و ادبيات عرب مسلط بوده و به آن علاقه مند باشد چرا که براي ورود به مباحث قرآن و حديث و مطالعه تاريخ و تمدن کشورهاي مسلمان و کتب عرفاني و فلسفي اسلامي و يا تحقيق و مطالعه بر روي فقه و مباني حقوق اسلامي آشنايي با عربي يک ضرورت اجتناب ناپذير است.

گرايش‌ها، دوره‌ها و دروس دانشگاهي[ويرايش]
کارشناسي[ويرايش]
رشته الهيات و معارف اسلامي در دوره کارشناسي داراي شش گرايش زير است:

علوم قرآن و حديث،
فقه و مباني حقوق اسلامي،
فقه شافعي،
فلسفه و کلام اسلامي
اديان و عرفان
تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي،
دروس مشترک دوره کارشناسي[ويرايش]
تاريخ اسلام، منطق، صرف و نحو عربي کاربردي، اعراب قرآن، ترجمه عربي به فارسي و فارسي به عربي، قرائت و درک مفاهيم و متون فقهي و تفسيري، قرائت و درک مفاهيم متون عرفاني، قرائت و درک مفاهيم متون معاصر، قرائت مطبوعات و استفاده از راديو تلويزيون، مکالمه و محاضره، علوم بلاغي، تاريخ زبان و فرهنگ عربي، روش تحقيق، مباني جامعه‌شناسي، زبان تخصصي، مبادي فقه، مبادي اصول، آشنايي با علوم اسلامي (عرفان و فلسفه)، فقه مقدماتي، آشنايي با اديان بزرگ، تفسير.[?]

گرايشها و دروس تخصصي دوره کارشناسي[ويرايش]
علوم قرآن و حديث[ويرايش]
در گرايش علوم قرآن و حديث دانشجويان ?? واحد تفسير قرآن کريم مي‌گذرانند که در اين ?? واحد با شان نزول، مفهوم آيات و تفسيرهاي مهم قرآن کريم آشنا مي‌شوند. همچنين دانشجويان ?? واحد درسي در زمينه علوم قرآني مطالعه مي‌کنند که در اين ?? واحد با علوم خاصي که هر پژوهشگر قرآن بايد با آنها آشنا باشد مثل مبحث مجمل و مبين، منطوق و مفهوم، آشنا مي‌شوند که لازمه فهم و درک قرآن و تفسير و تبيين آن مي‌باشد. علاوه بر مباحث قرآني دانشجويان اين گرايش در بخش حديث، با علم الحديث، درايه الحديث، فقه الحديث، مجامع حديثي شيعه و اهل تسنن و اصطلاحات حديث آشنا مي‌شوند يعني دانشجويان به طور اجمالي تاريخ تطور، تحول و پيدايش علم حديث از ديدگاه اهل تشيع و تسنن، معنا و مفهوم اصطلاحات علم حديث و مفهوم و محتواي احاديث را مطالعه مي‌کنند.

دروس تخصصي گرايش علوم قرآن و حديث: تاريخ قرآن، تاريخ تفسير قرآن کريم، تاريخ حديث، درايه الحديث، فقه الحديث، علوم قرآني، تفسير قرآن کريم، تاثير قرآن کريم در پيدايش علوم ادبي، مروري بر نهج البلاغه، علوم بلاغت.

فقه و مباني حقوق اسلامي[ويرايش]
گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي، وظايف و حقوق انسان را از ديدگاه تشريعات الهي بيان مي‌کند، حقوقي که از روي حکمت و بر روي محور مصالح ومفاسد خردمندانه است و در زمينه رابطه ميان انسان و خدا، رابطه انسانها با يکديگر يا وظايف انسان نسبت به خود و طبيعت مي‌باشد.

دروس تخصصي گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي: فقه، فقه مقارن، اصول فقه، آيات الحکام، تاريخ فقه و فقها، احاديث فقهي، حقوق جزاي خصوصي اسلام، حقوق بين‌الملل اسلام، آيين دادرسي در اسلام، حقوق جزاي عمومي اسلامي، قواعد فقه مدني، حقوق خانواده، کليات حقوق، حقوق تطبيقي.

فقه شافعي[ويرايش]
يکي از گرايشهاي رشته الهيات گرايش فقه شافعي است که بسياري از دروس آن با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي يکسان مي‌باشد. در گرايش فقه شافعي احکام عملي اسلام مانند عبادت، معاملات، مناکحات، جزا، قضا و شهادت و همچنين اصول از ديدگاه مذهب شافعي آموزش داده مي‌شود. گرايش فقه شافعي تنها از بين داوطلبان اهل سنت، دانشجو مي‌پذيرد.

فلسفه و حکمت اسلامي[ويرايش]
گرايش فلسفه و حکمت اسلامي: در تاريخ علم و انديشه ما براي رسيدن به حقيقت و آگاهي از راز هستي و آفرينش به دو راه اصلي و اساسي بر مي‌خوريم، راه عقل و راه عشق. در تاريخ فلسفه و عرفان اسلامي نيز اين دو راه وجود دارد و براي کشف حقيقت هر دو روش کشف و شهود و استدلال و منطق مورد توجه بوده است. در اين ميان طرفداران اصالت عقل معتقدند که مي‌توان با استدلال و برهان به معرفت و شناخت رسيد و از راز آفرينش آگاهي يافت. اعتقادي که در گرايش فلسفه و حکمت اسلامي نيز با آن روبرو مي‌شويم و در واقع دانشجويان اين گرايش به مطالعه و پژوهش در اين زمينه مي‌پردازند و نظام آموزشي آنها بر پايه مطالعه مکاتب فلسفي مثل مشا»، اشراق يا ملاصدرا استوار مي‌باشد.

دروس تخصصي گرايش فلسفه و حکمت اسلامي: فلسفه اسلامي، کلام، حکمت عملي، منطق، تاريخ فلسفه اسلامي، تاريخ فلسفه غرب، متون فلسفي به زبان خارجي، عرفان.

اديان و عرفان[ويرايش]
در گرايش اديان و عرفان دانشجويان با تاريخ ظهور و گسترش اديان زنده (ادياني که هنوز پيروان بسياري دارند) آشنا مي‌شوند و سه بخش اساسي احکام و آداب، عقايد و اخلاق را در هر ديني مطالعه مي‌کنند که البته در اين مطالعه شخص پژوهشگر درصدد اثبات حقانيت يا بطلان دين خاصي نيست بلکه درصدد شناسايي و درک مواضع مشترک مي‌باشد. گفتني است که اديان زنده‌اي که دانشجويان مطالعه مي‌کنند، براساس خاستگاه آنها به سه گروه تقسيم مي‌شوند که عبارتند از:

اديان خاورميانه که شامل اديان سامي يعني يهوديت، مسيحيت و اسلام مي‌شود که پيامبران آنها نسلشان به حضرت ابراهيم مي‌رسد و دين زردتشت که خاستگاه آن ايران است.
اديان خاور دور که اديان کشورهاي چين و ژاپن است و شامل «کنفوسيوس»، «تائو» و «شين تو» مي‌گردد.
اديان شبه جزيره هند که عبارتند از: هندو، بودا و جين.
همچنين دانشجويان اين گرايش عرفان را به عنوان يکي از مباحث مقايسه‌اي در اديان مطالعه مي‌کنند و با ادبيات عرفاني اسلام آشنا مي‌شوند.

دروس تخصصي گرايش اديان و عرفان: معارف شيعه، تاريخ فرق اسلامي، تاريخ فلسفه اسلامي، تاريخ فلسفه غرب، کليات علم کلام، تفسير عرفاني قرآن، متون عرفاني فارسي، تاريخ تصوف، متون اديان و عرفان به زبان خارجي، اديان ابتدايي و قديم، اديان ايران قبل از اسلام، دين يهود و مسيحيت، اديان هند، دين بودا و خاور دور، روش شناسي اديان.

تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي[ويرايش]
گرايش تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي، دانشجويان را با تاريخ و جغرافياي ممالک اسلامي آشنا مي‌کند يعني دانشجويان با فرهنگ، عادات و رسوم مسلمانهاي نقاط مختلف جهان از جمله مسلمانهاي آسياي جنوب شرقي، شمال آفريقا، اروپا و آمريکا آشنا مي‌شوند. همچنين با تاريخ اسلام از زمان ظهور پيامبراکرم تا زمان حال، تاريخ تشکيلات اسلامي (آشنايي با نظام و تشکيلات دولتهاي مسلمان اعم از نظام مالي، نظام اداري، تشکيلات سياسي و …)تاريخ علوم (علوم عقلي و نقلي که از اسلام زاده شده است) تاريخ ناحيه‌اي، تاريخ سال شمار، مآخذشناسي تاريخي (شناخت منابع و مآخذ تاريخي)، تاريخ‌نگاري (آشنايي با شيوه‌هاي تاريخ‌نگاري در اسلام و انواع تاريخ‌نگاري اعم از وقايع نامه، معاجم الرجال، طبقات، احوال بلاد، احوال امم و…) تاريخ هنر معماري اسلامي و تاريخ آموزش و پرورش اسلامي آشنا مي‌گردند.

دروس تخصصي گرايش تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي: وضع کنوني جهان اسلام، تاريخ‌نگاري در اسلام، تاريخ هنرهاي اسلامي، تاريخ اسلام از آغاز خلافت عباسي تا پايان آل بويه، تاريخ اسلام از سلاجقه تا سقوط بغداد، تاريخ اسلام در مصر و شام، تاريخ اسلام در مغرب و اندلس، کليات فرهنگ و تمدن اسلامي، تاريخ تشکيلات اسلامي، متون تاريخي، اسلام در برخورد با غرب و استعمار، اسلام‌شناسي در غرب، متون جغرافيايي، تاريخ آموزش و پرورش در اسلام، جغرافياي تاريخي اسلام، تاريخ علوم در اسلام، تاريخ تشيع.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)