موسسه علمی پژوهشی فری تز

معدن

معدنReviewed by Admin on Sep 18Rating:

مهندسي معدن (به انگليسي: Mining engineering) مجموعه علوم و فنوني است که از اکتشاف يک کانسار (ذخيره معدني با ارزش اقتصادي) آغاز و تا فرآوري آن ادامه مي‌يابد. مهندسي معدن به عنوان اولين رشته ي مهندسي آکادميک تاريخ براي اولين بار در انگلستان پايه گذارده شده‌است. اولين علمي است که بشريت از ابتداي وجود خود تا کنون با آن ارتباط نزديکي داشته است. به علت شرايط سخت کاري، يکي از ?? حرفه دشوار جهان شناخته شده است.
تاريخچه ي مهندسي معدن[ويرايش]
از دوران ماقبل تاريخ تا به امروز، معدن نقش برجسته اي در پايداري بشريت ايفا کرده است. از آغاز تمدن مردم از سنگ و سراميک استفاده مي کردند تا که بعدها از فلزات سطحي زمين و نزديک به سطح زمين بهره برداري کردند. تمامي اينها به عنوان سلاح و يا ابزار زندگي مورد استفاده قرار مي گرفتند. براي مثال سنگ چخماق با کيفيت بالا در شمال فرانسه و جنوب انگلستان براي توليد آتش و شکستن سنگ ها مورد استفاده قرار مي گرفته است[?]. معادن سنگ چخماق در مناطق گچي کشف شدند جايي که چاه هايي در درون درز و شکاف ها در زيرزمين تعبيه شده بودند تا به محل هاي برداشت برسند. قديمي ترين معدن شناخته شده در آثار باستاني “Lion Cave” در سوازيلند است در اين معدن سن يابي نيمه عمر کربن حدود ????? سال را نشان ميدهد. در دوره دوم عصر حجر قديم يا کهنه سنگي مردم از اين معدن هماتيت استخراج مي کردند.[?][?] روميان باستان نوآوران مهندسي معدن بودند. آن هاي روش هاي معدني را در مقياس هاي بزرگ گسترش دادند، شايد قابل بيان ترين فعاليت ها استفاده از روش هاي هيدروليک بود، آنها حجم وسيعي از آب را با استفاده از چندين قنات به معادن دست بالا انتقال ميدادند، سنگ در معرض قرار گرفته در يک آتش محيطي قرار مي گرفت و با آب به آن شوک حرارتي داده ميشد در نتيجه سنگ ترک خورده و خرد ميشد. همچنين رومي ها در برخي معادن خود از ماشين آلاتي با قدرت آب استفاده ميکرند.

جايگاه راهبردي صنعت و معدن در اقتصاد ايران[ويرايش]
بانک مرکزي اخيرا در قالب نشريه نماگرهاي اقتصادي (شماره ۷۴)، آمارهاي مهم اقتصادي را تا سه ماهه سوم سال ۱۳۹۲ منتشر کرده است. نگاهي به اين آمارها نشان ميدهد که در سالهاي اخير صنايع و معادن در مجموع حدود ۲۵ درصد از اقتصاد ايران را تشکيل ميدهد. بخش صنايع و معادن شامل زيربخشهاي صنعت و معدن، ساختمان و آب و برق و گاز ميباشد. در اين تقسيمبندي بخش ساختمان ۹٫۸ درصد و بخش صنعت و معدن نيز ۱۳٫۶ درصد از توليد ناخالص داخلي کشور سهم دارند. به اين ترتيب، صنايع و معادن (البته بدون احتساب بخش نفت و گاز که مهمترين صنعت کشور به حساب ميآيد) در مجموع يک چهارم اقتصاد ايران را توليد ميکند.

اگر از نظر بخشي به صنعت و معدن توجه شود، در اين صورت با نگاهي به سهم ۱۳٫۶ درصدي از توليد ناخالص داخلي، ميتوان گفت که بخش صنعت در همين حد در اقتصاد ايران نقش دارد. با اين وجود بايد توجه کرد که اهميت بخش صنعت و معدن بيش از رقم سهم آن در اقتصاد ملي است. ارتباط بالايي که بين بخش صنعت و معدن و ساير بخشهاي اقتصاد ملي وجود دارد، اهميت اين بخش را افزايش ميدهد. ارتباطات پسين و پيشين بخشهاي مختلف صنعتي و معدني با يکديگر و نيز با ساير بخشهاي اقتصادي از جمله کشاورزي، نفت و انرژي و ساختمان سبب شده است تا قلمرو فعاليت بخش صنعت و اثرگذاري آن فراتر از بخش صنعت و معدن باشد. به عنوان مثال، صنعت پتروشيمي حلقه واسط بين صنعت نفت و بخش صنعت و معدن کشور است که با طيف وسيعي از صنايع از صنايع توليد ماشينآلات، و تجهيزات و نيز صنايع ساختماني در بالادست گرفته تا صنايع خودروسازي، شيميايي و لاستيک و پلاستيک و نيز کشاورزي در پاييندست ارتباط دارد.

همچنين بخش ساختمان به عنوان بخشي مجزا از بخش صنعت و معدن براي تامين نيازهاي خود به صنايع توليد مصالح ساختماني نظير صنايع سيمان، صنايع فلزي، لاستيک و پلاستيک و صنايع شيميايي نيازمند است. در کشاورزي نيز از ماشينآلات سرمايهاي گرفته تا مواد اوليهاي مانند کود و سم در بخش صنعت توليد ميشوند که براي توسعه و مکانيزاسيون کشاورزي ملزوماتي حياتي هستند. از اين رو بايد گفت که اهميت بخش صنعت و معدن فراتر از سهم آن در توليد ناخالص داخلي بوده و بايد توسعه اين بخش را به عنوان محور توسعه اقتصاد کشور تعريف کرد.

علاوه بر ارتباطات پيشين و پسين بخش صنعت و معدن با ساير بخشهاي اقتصاد ايران، اين بخش از منظر توسعه و انتشار فناوري نيز اهميت بالايي دارد. فناوري شامل مولفههاي مهمي از جمله ماشينآلات، نيروي انساني متخصص، اطلاعات و سازماندهي است. به عبارت بهتر، فعاليتي را که در آن از ماشينآلات و افزارهاي پيچيدهتر و مدرن استفاده ميشود، نيروي انساني با سطح تخصص و مهارت بالاتري به کار گرفته ميشود، سيستمهاي اطلاعاتي مدرن و به روز به کار گرفته ميشود و سازماندهي کلي عوامل توليد در آن به شکلي مدرن صورت گرفته است را بايد فعاليتي با سطح فناروي بالا دانست. از اين منظر بخش صنعت و معدن در کشور جايگاهي حساس دارد چرا که حداقل يکي از اين عناصر در آن در سطح بالايي از پيچيدگي فعاليت ميکنند. بسياري از صنايع کشور که جزء صنايع با فناوري بالا محسوب ميشوند، در زير مجموعه بخش صنعت و معدن قرار دارند از جمله صنايع هوافضا، داروسازي و صنايع توليد ابزار دقيق. بديهي است که تبحر کارآفرينان ايراني در اين صنايع سبب انتشار فناوري به ساير بخشها شده و توسعه اين بخش ساير بخشها را نيز منتفع خواهد کرد. از اين رو است که بايد به بخش صنعت و معدن نگاهي استراتژيک و راهبردي داشت.

بخش صنعت و معدن کشور علاوه بر نيروي کار متخصص، به ماشينآلات مدرن نيز وابسته است. آمارهاي بانک مرکزي نشان ميدهند که در سالهاي اخير بين ۳۶ الي ۴۰ درصد از سرمايهگذاري در ماشينآلات در کشور در بخش صنايع و معادن انجام شده است. ماشينآلات صنعتي يکي از مسيرهاي انتقال فناوري و افزايش بهرهوري هستند. با توجه به سهم ۲۵ درصدي صنايع و معادن از اقتصاد کشور، به اين ترتيب اين بخش تقريبا ۱٫۵ برابر بيش از سهمي که از توليد ناخالص داخلي دارد ماشينآلات سرمايهگذاري شده در کشور را به کار گرفته است. اين درحاليست که اين رقم در بخش خدمات تقريبا ۱ و در بخش کشاورزي تقريبا ۰٫۶ برابر است. اين رقمها نشان ميدهند که سرمايهگذاري در ماشينآلات براي توسعه اين بخش بيش از ساير بخشهاي اقتصاد ايران اهميت دارد و لذا حفظ رقابتپذيري اين بخش از اقتصاد ايران، علاوه بر به کارگيري نيروي کار متخصص، نيازمند دسترسي به ماشينآلات مدرن و به روز است.

در پايان بايد گفت که توسعه صنعتي توسعه همهجانبه اقتصادي را در بر دارد و از سوي ديگر دستيابي به توسعه صنعتي نيز نيازمند وجود يک راهبرد توسعه منسجم و عملياتي و نيز عزم جدي ملي براي حرکت در آن مسير است.[?]

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)