موسسه علمی پژوهشی فری تز

نفت مخزن

نفت مخزنReviewed by Admin on Sep 14Rating:

:: رشته مهندسي نفت (مخازن)

ين دوره کارشناسي يکي از گريش هي رشته مهندسي نفت و از دوره هي عالي فني، مهندسي مي باشد که هدف آن تربيت متخصصاني است که داري توانيي و مهارت هي لازم بري انجام طرحها و اجري روشهي بهينه توليد و مطالعات و مدلسازي مخازن نفت و گاز مي باشند. ين دوره مبتني بر دروس مکانيک سيالات، ديناميک گازها، ترموديناميک سيالات، انتقال جرم، خواص سيالات مخزن، مهندسي حفاري، زمين شناسي نفت، مهندسي مخازن و روشهي ازدياد برداشت و… مي باشد.

نقش و توانائيهائي که دانشجويان پس از فارغ التحصيلي در ين رشته کسب مي کنند عبارتند از:

* بررسي قابليت توليد در مخزن با بکارگيري و بهره مندي از شيوه هي جديد مطالعاتي و مدلسازي.
* ارزيابي توزيع فشار و توجيه افت آن در مخزن و چگونگي کنترل آن.
* ارائه شريط عملياتي بري بهره برداري از مخزن با بکارگيري خصوصيات و رفتار مخزن.
* انتخاب و ارائه روش عملي افزيش برداشت از مخازن با احتساب ملاحظات فني واقتصادي.
* ارزيابي عمليات بهره برداري و ارائه روش بهينه.
* مديريت و صيانت از مخازن نفت و گاز.
* توانائي ارزيابي فني – اقتصادي طرح ها و عمليات ازدياد برداشت از مخازن و بهينه سازي آن.
* ارزيابي تأثير روشهي ازدياد برداشت از مخازن بر محيط زيست.

فارغ التحصيلان ين دوره مي توانند نقشي مؤثر در مطالعات و مدلسازي مخازن و استفاده از روشهي بهينه ازدياد برداشت و بطور کلي مديريت بهينه مخزن داشته باشند.

ين دانشگاه در ين رشته تحصيلي تا مقطع دکتري (با همکاري دانشگاه صنعتي شريف و پژوهشگاه صنعت نفت) فعاليت آموزشي و پژوهشي دارد. در ضمن در مقطع کارشناسي ارشد بصورت مستقل و همچنين بصورت مشترک (Dual Degree) با دانشگاههي معتبر بين المللي فعاليت دارد.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)