موسسه علمی پژوهشی فری تز

هماتولوژی

هماتولوژیReviewed by Admin on Sep 18Rating:

خون يک ماده حياتي است گرچه اهميتي ويژه دارد اما نتوانسته در حيات موجودات جاي آب را به خود اختصاص دهد آب اصلي ترين ماده اي است که بخش عمده اي از خون را تشکيل مي دهد اما بحث ما درباره رشته اي که به مسائل بسيار مهم و جزئي مي پردازد .از آنجا که در تشخيص بيماريهاي خون بررسي هاي آزمايشگاهي نقش مهم دارد و در درمان اين قبيل بيماريهاي نياز به انواع فرآورده هاي خوني مي باشد ، همچنين با توجه به پيشرفت هاي وسيعي که در زمينه خون شناسي صورت گرفته و به منظور تامين نيروي انساني لازم در رشته خون شناسي آزمايشگاهي و بانک خون و انجام خدمات آزمايشگاهي بيماري هاي خوني ، دوره کارشناسي ارشد خون شناسي آزمايشگاهي و بانک خون در دانشگاه هاي واجد شرايط داير مي گردد.
?-تعريف و هدف
کارشناس ارشد خون شناسي آزمايشگاهي و بانک خون به دوره اي اطلاق مي شود که دارندگان مدرک کارشناسي پس از طي آن و تکميل مجموعه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي مصوب مربوط به اخذ مدرک کارشناسي ارشد اين رشته نائل مي گردند.
هدف از ايجاد اين دوره تربيت افرادي است که بتوانند با تکيه برمباني علم خون شناسي و بانک خون توانايي و مهارت لازم جهت انجام کارهاي ازمايشگاهي براي کمک به تشخيص بيماريهاي خوني و تهيه خون و فرآورده هاي آن و همچنين آشنايي و تسلط به بانک و دقايق پروسه انتقال خون را کسب نمايند.
?- طول دوره
طول دوره کارشناسي ارشد (ناپيوسته ) خون شناسي ازمايشگاهي و بانک خون ? سال مي باشد .
دانشجويان بايستي موضوع تحقيقات مربوط به پايان نامه تحصيلي خود را حداکثر تا پايان سال اول تحصيلي مشخص نمايند.
ساير مقررات و آيين نامه آموزشي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته براي اين دوره نيز اجرا ميگردد.

ارائه پيشنهاد

درسهاي رشته

رديف

نام درس

آمار حياتي

ايمني شناسي پايه

ايمني شناسي پيشرفته

ايمونولوژنتيک

ايمونوهماتولوژي و انتقال خون

بانک خون

بيولوژي مولکولي پيشرفته

بيولوژي مولکولي و سلولي

پايان‌نامه

خون شناسي

خون شناسي

خون شناسي

سمينار

کاربرد راديوايزوتوپ در هماتولوژي

کارورزي هماتولوژي و بانک خون

کنترل کيفي خون شناسي و بانک خون

مباني کشت سلول و سلولهاي مغز استخوان

صنعت و بازار کار

دانشجوياني که اين دوره کارشناسي ارشد را با موفقيت به پايان مي رسانند در آزمايشگاه هاي مراکز درماني و بهداشتي در امور مربوط به کارهاي آزمايشگاهي بيماريهاي خوني و در سازمان هاي انتقال خون ايران در تهيه و استفاده از خون و فرآورده هاي خون سالم و انتقال خون مناسب خدمت خواهند نمود.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)