موسسه علمی پژوهشی فری تز

چگونگی ارزیابی مقالات

ممکن است شما مقاله‌ای را نوشته و به یکی از مجلات معتبر فرستاده باشید. حتما علاقه دارید بدانید نحوه ارزیابی مقالات چگونه است. به همین دلیل ما این مقاله را تهیه کردیم تا شما را با چگونگی ارزیابی مقالات آشنا کنیم.

نحوه ارزیابی مقالات

اگر در مقاله نوشته شده تمامی قوانین نگارشی مربوط به مجله رعایت شده و مقاله به درستی ارسال شده باشد، سردبیر داوران را برای ارزیابی مقاله انتخاب می‌کند. سپس باید داوران، داوری مقاله را بپذیرند. اگر این اتفاق افتاد به اصطلاح مقاله تحت داوری خواهد بود و فرآیند داوری آغاز می‌شود. نویسنده مقاله می‌تواند هرچند وقت یکبار وضعیت مقاله خود را بررسی کند.

برای هر مقاله چند داور انتخاب می‌شود و پس از داوری همه آنها مجموع نظرات برای سردبیر مجله به صورت پذیرش، اصلاح یا رد کردن مقاله فرستاده می‌شود. سردبیر نیز این پیغام را برای نویسنده مقاله ارسال خواهد کرد.

پذیرش و اصلاح مقاله

اگر مقاله پذیرش شود، نسخه ارسال شده برای چاپ در مجله آماده می‌شود. برای اصلاح مقاله نیز دو حالت وجود دارد. یکی اصلاح جزئی و دیگری اصلاح کلی. در اصلاح جزئی تنها ایرادات اندکی در اصول نگارش و املا وجود دارد. یا ممکن است برخی از جملات نیاز به تغییر برای خوانایی بیشتر داشته باشند. پس از اصلاح، مقاله دوباره برای مجله فرستاده می‌شود.

رد مقاله

اما اگر مطلب ارسالی به اندازه کافی قوی و نوآورانه نباشد، یا اینکه نویسنده با دلایل کافی نتوانسته باشد فرضیه را اثبات کند، مقاله رد خواهد شد. رد شدن مقاله نیز خود به دو دسته تقسیم می‌شود. یکی reject and resubmit و دیگری complete reject . در هنگام رد مقاله برای نویسنده دلایل آن نیز فرستاده می‌شود. در حالت reject and resubmit پیش نویس ارسالی ضعیف بوده است اما اگر نویسنده بتواند به پرسش های داوران پاسخ داده و برای دلایل رد آنها توضیحی درست بیاورد و سپس مقاله را اصلاح کرده و برای بازداوری بفرستد امکان پذیرش مقاله همچنان وجود دارد.

در حالت complete reject مقاله به طور کامل رد می‌شود. اگر مشکل در موضوع و نوآورانه بودن آن نباشد. نویسنده با بازنگری در مقاله و اصلاح و پرورش آن می‌تواند دوباره مقاله را به مجله ارسال کند. البته باید ذکر شود که قبلا این پیش نویس برای این مجله فرستاده شده است و کد پیگری نیز ذکر شود.

امیدواریم از مطالع مقاله مطلب لذت برده باشید. توصیه می‌کنیم مطلب راهنمای چاپ مقاله isi را نیز مطالعه کنید.

 

 

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)