موسسه علمی پژوهشی فری تز

ژنتیک

ژنتیکReviewed by Admin on Sep 17Rating:

رشته ژنتيک پزشکي , کاربرد , بازار کار و آينده شغلي

medical-geneticsکاربرد رشته ژنتيک پزشکي , بازار کار و آينده شغلي – شايد شما در مورد ژنتيک انساني و ژنتيك پزشكي مطالبي را خوانده يا شنيده باشيد درباره رشته ژنتيک پزشکي بايد گفت که اين رشته تخصصي از پزشکي است که دربرگيرنده ي تشخيص و مديريت اختلالات ارثي مي باشد ولي مطلب مهم اين است که ژنتيک پزشکي (Medical Genetics) از ژنتيک انساني (Human Genetics) متفاوت مي باشد زيرا ژنتيک انساني شاخه اي از تحقيقات علمي است که ممکن است در پزشکي به کار گرفته شود يا نشود، اما ژنتيک پزشکي به کاربرد ژنتيک در مراقبت هاي پزشکي مرتبط مي شود. براي مثال تحقيقات روي علل و وراثت اختلالات ژنتيکي بايد در داخل هر دو حوزه ي ژنتيک انساني و ژنتيک پزشکي در نظر گرفته شود، در حالي که تشخيص، مديريت و رهنمودهاي افراد با اختلالات ژنتيکي، بعنوان بخشي از ژنتيک پزشکي در نظر گرفته مي شود. در مقايسه، مطالعه ي فنوتيپ هاي غير پزشکي رايج مثل ژنتيک رنگ چشم بعنوان بخشي از ژنتيک انساني در نظر گرفته مي شود ولي لزوما وابسته به ژنتيک پزشکي نيست (غير از وضعيت هايي مثل زالي يا آلبينيسم). پزشکي ژنتيک يک اصطلاح جديدتر براي ژنتيک پزشکي است و شاخه هايي مثل ژن درماني و پزشکي شخصي سازي شده را در بر مي گيرد.

در آزمون کارشناسي ارشد وزارت بهداشت اين رشته با عنوان ژنتيک انساني و در آزمون دکتري تخصصي، اين رشته در حد وسيع تر و با عنوان ژنتيك پزشكي وجود دارد.

تخصص پزشکي جديدي در دنيا به نام پزشکي قابل پيش بيني نيز بر اين اساس ظهور پيدا کرده است. بسياري از دپارتمان هاي ژنتيک پزشکي اروپايي از تکنيک هاي جديدي مثل توالي يابي نسل بعدي (next generation sequencing or global sequencing) در تشخيص هاي پزشکي مثل بيماري هايپرکلسترولمي فاميلي و …بهره مي برند، و ژنتيک پزشکي را توسعه داده اند که قابل کاربرد در زمينه هاي ژنوميک و بيولوژي کاربردي در بيماري هاي ژنتيکي و روش هاي تشخيص و درمان آن ها مي باشد. تحقيقات حاضر طيف وسيعي از اختلالات ژنتيکي تک ژني و چند فاکتوري را در بر مي گيرند. موضوعات مورد علاقه در اين زمينه عبارتند از:

ژنتيک سرطان
ژنتيک اختلالات تکاملي
ژنتيک اختلالات التهابي و ديابت جواني
ژنتيک بيماري هاي نورولوژيک از جمله مکانيزم سلولي تخريب اعصاب و بيولوژي تکاملي سلول عصبي و ترميم آن
ژن هاي درگير در بيماري هاي وابسته به X، به ويژه ناتواني ذهني
ژنتيک کليوي
بيماري هاي خودايمني کبد
اختلالات genomic imprinting

فارغ التحصيلان رشته ژنتيك پزشكي مي توانند با داير کردن مرکز مشاوره و آزمايشگاه ژنتيک با بررسي شجره نامه و آزمايشات غربالگري به تشخيص بيماري هاي ژنتيکي قبل و بعد از تولد و پيشگيري يا درمان آن ها بپردازند. در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي نيز که انواعي از بيماري هاي ژنتيکي يا سرطان ها و بالطبع تومورمارکرها مورد سنجش قرار مي گيرند، از مهارت هاي دانش آموختگان ژنتيک استفاده مي شود.

متخصصين اين رشته مي توانند در پزشکي قانوني مشغول به کار شوند زيرا در اين حرفه به آزمايشات بسيار دقيق و تکنيک هاي خاص ژنتيکي نياز است که فارغ التحصيلان اين رشته به خوبي از پس آن بر مي آيند.

فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند در دانشگاه ها به آموزش دانشجويان در دروس مرتبط با اين رشته مشغول به کار شوند.

همچنين فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند در مراکز تحقيقاتي مشغول به کار شوند.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)