موسسه علمی پژوهشی فری تز

انجام پایان نامه شیمی فیزیک

انجام پایان نامه شیمی فیزیکReviewed by امیر میرهادی on Sep 14Rating: 4.5

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه شیمی فیزیک

شيمی فيزيک به انگليسی (Physical chemistry) شاخه‌ای از دانش شيمی می‌باشد که در آن، از قواعد و قوانين فيزيکی، برای حل مسائل شيمی استفاده می‌گردد. يعنی هدف از شيمی فيزيک، يادگيری قواعد نظری فيزيک در توجيه موضاعات شيمی است. برای آشنايی بيشتر با دانش شيمی فيزيک، بايستی با زير شاخه‌های اين دانش آشنا شویم. شيمی فيزيک پايه‌ای ‌ترين شاخه شيمی است. شاخه‌ای که می‌توان قانون گاه شيمی ناميد. اين دانش دارای دانشمندان بنامی چون گيبس، هلمهوتز، آرنيوس، نرنست، شرودينگر و غيره می‌باشد. اين علم با فيزيک رابطه‌ای نزديک دارد. شيمی‌ فيزيک دارای شاخه‌های زير می‌باشد:

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه شیمی فیزیک

 

 • ترموديناميک
 • الکتروليت
 • ترموشيمی
 • خوردگی فلزات
 • شيمی سطح
 • شيمي کلوئيد
 • شيمی محلول‌ها
 • سينتيک شيميايی
 • الکتروشيمی
 • شيمی کوانتوم
 • شيمی‌ فيزيک محاسباتی
 • رابطه شيمی فيزيک با ديگر دانش‌

 

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه شیمی فیزیک

اين دانش، روابط خيلی پيچيده شيميايی را با زبان رياضی، منظم و دسته‌بندی می‌کند و موضوع قابل فهم می‌گردد. بسياری از موضوعات زيستی مثل سوخت و ساز مواد غذايی در یاخته‌های بدن با دانش شيمی فيزيک توجيه می‌شود.
برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه شیمی. خيلی از پديده‌های طبيعی که به شکل خودکار انجام می‌شود، مثل تبديل خودکار الماس به گرافيت، با دانش شيمی فيزيک توجيه می‌گردد و رابط رياضی در علم شيمی فيزيک کاربرد بسيار زيادی دارد به طوری که می‌توان گفت کسانی در اين رشته برای توجيه پديده‌های شيميايی و يا فيزيکی نوين موفق تر هستند که رياضی و فيزيک قوی داشته باشند. شيمی فيزيک ارتباط تنگاتنگی با علم فيزيک دارد. زمينه نانو، شيمی سطح، کوانتم، طيف‌سنجی مولکولی، ترموديناميک، شيمی هسته‌ای، همه و همه بيانگر ارتباط بسيار نزديک اين رشته با علم فيزيک دارد. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه شیمی فیزیک

 

کاربردهای شيمی فيزيک

ارتباط شيمی ‌فيزيک با ساير علوم، کاربردهای اقتصادی و اجتماعی اين علم را بيان می‌کند. به عنوان مثال، با مطالعه الکتروشيمی، به پايه و اساس پديده‌های طبيعی مانند خوردگی فلزات پی برده و می‌توان از ضررهای اقتصادی و اجتماعی چنين پديده‌هايی جلوگيری کرده و يا اين پديده‌ها را به مسيری مفيد برای جامعه سوق داد. علاوه بر آن، کاربرد قوانين ترموديناميک مانند نقطه يوتکتيک در جلوگيری از ضررهای جانی و مالی پديده‌های طبيعی مانند يخ‌بندان بعد از بارش برف، بسيار مفيد می‌باشد. با توجه به نبودن مرز بين قوانين فيزيک و تحولات شيميايی جايگاه خاص اين بخش از علم مشخص است. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه شیمی فیزیک

 

فری تز : موسسه انجام پایان نامه ، چاپ مقالات ISI ، چاپ مقالات علمی پژوهشی

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)